ชิงเปรต!! เพิ่งเคยเห็น ครั้งแรก

ชิงเปรต!! เพิ่งเคยเห็น ครั้งแรก ไว้เป็นอุทาหรณ์ ไปวัดอย่าทำแบบนี้ ***********************  (ขอขอบคุณเรื่องจาก ชาลี สุวรรณโมสิ)