ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง ชิโนฟาร์มรอบสอง 4 ส.ค. นี้ เช็กขั้นตอนการจอง ด่วน !!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แย้ม เปิดจองวัคซีนชิโนฟาร์ม รอบสอง สำหรับบุคลธรรมดา วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่เฟซบุ๊กเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ข้อมูลการเปิดรับลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยมีกำหนดการเปิดระบบลงทะเบียนดังนี้ เวลา 10.10 น. : เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 14.00 น. : เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 2 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันพุธ โดยจำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์ ช่องทางลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ข่าวที่เกี่ยวข้อง เช็กขั้นตอนจอง วัคซีน ชิโนฟาร์ม รอบเก็บตก สำหรับผู้จองไม่สำเร็จ ขอเลื่อนจองวัคซีนเป็น11โมง !! จากที่แจ้งไว้9โมงตรง 1) เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th 2) แอพพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android หมายเหตุ : อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน – ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น – ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น – คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย – ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี – ผู้จองวัคซีนชำระค่าบริการฉีด ณ โรงพยาบาลโดยตรง – เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564 โดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน ตามภาคต่างๆ ดังนี้  

จวกยับ! คอมเมนต์เดือด ระบบจองซิโนฟาร์มล่ม

จากกรณีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ประชาชนใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม จองวัคซีนโควิด-19 แบรนด์ซิโนฟาร์ม ในเวลา 08.00 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม ข่าวอื่นๆเพิ่มเติม หมอพร้อมเผย ตัวเลขจองวัคซีน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สั่งห้ามโรงพยาบาลเปิดจองวัคซีนโควิด-19 ถ้ายังไม่ได้รับการรับรองจาก อย.. อย่างไรก็ตาม เกิดปัญหาระบบล่มในทันทีที่เริ่มเปิดลงทะเบียน ก่อนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะออกมาชี้แจงว่า ระบบมีปัญหาและการจองวัคซีนยังไม่เต็ม