เช็กเลย!! เปิด 23 จังหวัด ขอความร่วมมือ งดออกจากบ้าน กลางคืนถึงเช้ามืด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้ปรับปรุงสรุปช่วงเวลา ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน ประกอบด้วย 23 จังหวัด (ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาคเหนือ 1 แพร่ 23.00 – 03.00 น. 2 อุทัยธานี 23.00 – 04.00 น. ภาคกลาง/ภาคตะวันออก 1 ชัยนาท 23.00 – 04.00 น. 2 นครนายก 23.00 – 04.00 น. 3 นครปฐม 23.00 – 04.00 น. 4 […]

เช็ก 15 จังหวัด ขอความร่วมมือ “งดออกจากบ้าน” กลางคืน-เช้ามืด

อัปเดต 15 จังหวัด ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนด เว้นมีเหตุจำเป็น ตั้งแต่ในช่วงเวลา 21.00-04.00 น. ข้อมูลล่าสุดจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย หรือ ศบค.มท. เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้เปิดเผยรายชื่อจังหวัด ที่มีการประกาศขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกเคหสถาน ล่าสุดมีประกาศแล้วรวม 15 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ชัยนาท งดออกนอกเคหสถาน 23.00-04.00 น. นครนายก งดออกนอกเคหสถาน 23.00-04.00 น. นครปฐม งดออกนอกเคหสถาน 23.00-04.00 น. นนทบุรี งดออกนอกเคหสถาน 21.00-04.00 น. ปทุมธานี งดออกนอกเคหสถาน 21.00-04.00 น. เพชรบุรี งดออกนอกเคหสถาน 23.00-04.00 น. สมุทรปราการ งดออกนอกเคหสถาน 21.00-04.00 น. สมุทรสาคร งดออกนอกเคหสถาน 23.00-04.00 น. […]