คนไทย “ขอถามถึงสัญญา” นโยบายที่ให้ไว้ “ค่าแรง 425 บาท”

พรรคพลังประชารัฐ หลังการโหวต เลือกนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มินายน 2562 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเดือดมากๆ สภาลุกเป็นไฟกันเลยที่เดียว ซึ่งผลก็เป็นไปตามคาด เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการโหวตให้เป็นนายกฯ ต่ออีกสมัย ด้วยคะแนนโหวต 500 แม้ผลที่ออกมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุม ในมุมของโลกออนไลน์ ได้มีการทวงถามถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ แล้วเคยใช้เป็นนโยบายหาเสียงไว้ว่าขอให้ทำตามสัญญา ซึ่งทั้งหมดมันแน่นอนว่าจะเป็นสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐ และพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะที่เป็นเนื้อเดียวกันที่เป็นทั้งคู่ทุกข์คู่สุข จะต้องทำเพื่อสนองให้กับประชาชน กับนโยบายต่างๆ ที่ตัวเองได้ให้สัญญาเอาไว้ ซึ่งเราก็ขอรวบรวมส่วนหนึ่งให้สาธารณะได้รับทราบ และจะได้เป็นประจักษ์พยานว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่ รายได้ประเทศ – เพิ่มรายได้ประเทศเป็น 19 ล้านล้านบาท – ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มีรายได้ 2 ล้านล้านบาท – เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 4.5 ล้านล้านบาท – ทำให้รายได้เศรษฐกิจฐานรากเพิ่ม 2 ล้านล้านบาท ค่าแรง – ค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท – ป.ตรี เงินเดือน 2 หมื่นบาท อาชีวะ เงินเดือน 1.8 หมื่นบาท – เด็กจบใหม่ ยกเว้นภาษี 5 ปี – เสนอยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 2 ปี -ลดภาษี 10% บุคคลธรรมดา – โชห่วยประชารัฐ ให้ทุนเปิดร้าน 1 ล้านบาท ผลิตผลทางการเกษตร – ยาง กิโลกรัมละ 65 บาท – ปาล์ม กิโลกรัมละ 5 บาท – ข้าวเจ้า 12,000 บาทขึ้นไปต่อตัน – ค่าปลูก เก็บเกี่ยว ปรับปรุงที่นา 3,500 บาทต่อไร่ (ไม่เกิน 20 ไร่) – อ้อย 1,000 บาทขึ้นไปต่อตัน – มันสำปะหลัง 3 บาทขึ้นไปต่อกิโลกรัม ดูแลทุกชนชั้นของคนไทย – สร้างความเท่าเทียม – พักหนี้-พักดอกเบี้ยกองทุนหมู่บ้าน 3 ปี – มารดาประชารัฐ ดูแลตั้งแต่ในครรภ์จ่ายเดือนละ 3,000 บาท คลอด 0-6ขวบ จ่ายเดือนละ 2,000 บาท ค่าทำคลอด 10,000 บาท – ผู้สูงวัยประชารัฐ รับ 1,000 บาทต่อเดือน การเมืองจะสงบ – จุดยืนเป็นผู้สร้างความปรองดอง – ไม่ชักนำประเทศกลับไปสู่ความขัดแย้ง – ไม่สร้างวาทกรรมความขัดแย้ง – ไม่นิรโทษกรรมคนผิด ทั้งหมดถูกเรียกว่านโยบาย “รวย” ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ประกาศเอาไว้ว่าจะทำให้คนไทยรวยในทุกๆ ด้าน ซึ่งแน่นอนว่าหากอายุเทอมของการทำงานภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ และพลังประชารัฐ พร้อมพรรคร่วม ได้กระทำผลสำเร็จดั่งที่เคยหาเสียงเอาไว้ และผลประโยชน์ตกสู่ประชาชนคนไทย มันจะคือความสุข และความ “รวย” อย่างแท้จริง แต่หากทำไม่ได้ สุดท้ายประชาชนก็จะตัดสินใจอีกครั้ง