กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ของไทย มีแนวโน้มดีขึ้น

กรมควบคุมโรค เผย สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ของไทย มีแนวโน้มดีขึ้น และมีอัตราการป่วยตายจากโควิด-19ของไทยต่ำกว่าทั่วโลกถึง4เท่า โดย นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึง สถานการณ์โควิด-19 ในไทย อยู่ในระดับที่ดีขึ้นเล็กน้อย ส่วนผู้เสียชีวิต1ราย นั้น อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ กลุ่มผู้สูงอายุ สำหรับ อัตราการป่วยตายจากโรคโควิด-19 ในไทย สะสม 47 ราย สัดส่วนการป่วยเสียชีวิต เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึง 4 เท่า // โดยอัตราการป่วยตาย ของประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 1.7 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ขณะที่อัตราการป่วยตายของนานาชาติ อยู่ที่ร้อยละ6 ซึ่งสูงกว่าไทยถึง4เท่า หากแยกกลุ่มอายุ พบผู้ป่วย กลุ่ม อายุ70 ขึ้นไป มีอัตราการป่วยตาย ร้อยละ12.1 ถือเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแล ปกป้อง หากเกิดการติดเชื้อจะมีอาการรุนแรง /ร้อยละ4 ในกลุ่มอายุ50-59ปี / ร้อยละ3.7 กลุ่มอายุ 60-69ปี […]