ทำดี!! จิตสำนึกดี ขอให้เจริญๆ

ทำดี!! จิตสำนึกดี ขอให้เจริญๆใต๋ “ใต๋ เมศ อวน ล้อม” เล่าให้ฟังว่าผม ก็มีจิดสำนึกครับ ไม่ต้องมีใครมาควบคุม วันนี้วางติดลูกปลาทู 2000 โล ยอม ปล่อยครับเพื่อวันข้างหน้าครับ ช่วยกันครับ “อวนล้อมกลางวัน” ************************ (ขอขอบคุณเรื่องจาก ใต๋ เมศ อวน ล้อม)