“คลองเตย” มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1  เป็นจำนวน166 ราย กทม.มีผู้ติดโควิดเป็นจำนวนกว่า 980 รายแล้ว !

“คลองเตย” มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1  เป็นจำนวน166 ราย กทม.มีผู้ติดโควิดเป็นจำนวนกว่า 980 รายแล้ว ! เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้เปิดเผยจำนวนตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 พบว่า กทม. มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น 980 ราย และกำลังติดตามที่อยู่ขณะป่วย 495 ราย สำหรับเขต ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ คลองเตล ที่พบเพิ่ม 166 ราย ตามด้วยดินแดง 24 ราย และราชเทวี 18 ราย ตามตารางรายละเอียดด้านล่าง ข่าวที่เกี่ยวข้อง ศบค.ย้ำอย่าปกปิดข้อมูล เผย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ติดโควิด 512 ราย ใน 57 จังหวัด มากสุดที่ กทม. ทอ.บินรับจนท.ทูตติดโควิดออกจากอินเดียพร้อม 32 คนไทยกลับถึงไทยแล้ว! อยุธยาติดโควิดเพิ่ม 13 ราย

กระทรวงกลาโหม ส่งหนังสือด่วน ถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือจัดตั้ง รพ.สนามคลองเตย

กระทรวงกลาโหม ส่งหนังสือด่วน ถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือจัดตั้ง รพ.สนามคลองเตย จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีหลายพื้นที่เสี่ยงที่อาจเป็นพื้นที่แพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนคลองเตย และชุมชนโดยรอบที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กระทรวงกลาโหมร่อนหนังสือขอความร่วมมือด่วนไปยังการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้พิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามคลองเตย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเนื้อความระบุว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงกลาโหม มีบัญชาการและห่วงใยในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขยายเป็นวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้้น โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมการรองรับ หากทีการแพร่ระบาดในชุมชนจำนวนมาก เป็นการลดภาระด้านสาธารณสุขในระบบ ซึ่งปัจจุบันมีข้อจำกัดทั้งด้านบุคลากรแพทย์และเตียงรับผู้ป่วย กระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้วเห็นว่า ชุมชนคลองเคยและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีสภาพแออัดและประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรณีพบการติดเชื้อฯ หากไม่นำเข้าสู่ระบบสาธารณสุขโดยเร็วและทันเวลา จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขดังนั้น จึงขอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการใช้อาคารโกดังสเตเดียมเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยใช้ศักยภาพและสถานที่ที่มีพร้อมอยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉึกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติและสนับสนุน การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป กรุงเทพมหานคร มีผู้ติดเชื้อสูงต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาการติดเชื้อของผู้ป่วยในชุมชนคลองเตย ที่อาจจะเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการระบาดรอบใหม่ครั้งนี้ เนื่องจากมีประชาชนในชุมชนประมาณ 80,000-90,000 ราย ที่ทำงานกระจายกันอยู่ทั่ว กทม. ซึ่งน่าจะมีผู้ป่วยในชุมชนเป็นจำนวนมาก จากการทำการตรวจเชิงรุก พบว่า มีอัตราการติดเชื้อประมาณ 5-10% ที่โรงพยาบาลจุฬา พบผู้ป่วยปอดอักเสบจากชุมชนคลองเตยที่มารักษาตัวมากขึ้นในระยะนี้ดังนั้นจะต้องมีการร่วมกันทำงานทุกฝ่ายเพื่อควบคุมการติดเชื้อเพื่อไม่ให้กระจายวงกว้างออกไปและนำผู้ป่วยในชุมชนออกมารับการรักษา แต่จะเป็นปัญหาที่ท้าทายมากๆ ทั้งจำนวนประชาชนจำนวนมาก พื้นที่ที่กว้างขวาง และประชากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุ และเด็กจำนวนมาก ทั้งนี้พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด เขตคลองเตย ในการระบาดระลอกเดือน เม.ย.2564 มีทั้งสิ้น 304 ราย แบ่งเป็นผู้อาศัยในแหล่งชุมชนแออัด 193 ราย ส่วนอีก 111 ราย อาศัยอยู่ในแหล่งอื่นๆ เช่น คอนโด หอพัก เป็นต้น โดยผู้ติดเชื้อ 12 ชุมชนในเขตคลองเตย ประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ชุมชนคลองเตยมีความเป็นอยู่แออัด แยกกักตัวได้ยาก และส่วนใหญ่ทำงานอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร และมีอาชีพที่ไม่สามารถ Work Form Home ได้ หากควบคุมการระบาดของคลัสเตอร์ดังกล่าวไม่ได้ อาจทำให้สถานการณ์ระบาดแย่ลงดังนั้นรัฐจึงควรเร่งจัดให้มีการกักตัวหรือสังเกตอาการในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อลดการติดเชื้อทั้งหมดเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนแออัดคลองเตย ที่ถือเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่ต้องเร่งควบคุมการระบาดในเวลานี้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดโควิดที่วัดสะพาน ระหว่างรอนำส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นการแยกผู้ติดเชื้อ และดูแล ด่วน! ธนาคารกรุงไทย พบพนักงานติดโควิดถึง 11 ราย เปิดรายชื่อสาขาที่ติดเชื้อที่นี่ ชาวเน็ตเห็นใจ! บุคลากรทางการแพทย์ระบายความในใจ ถูกกดดันให้ฉีดวัคซีนโควิด

ผู้ป่วยอาการหนักพุ่งเร็วแรง ห่วงชุมชนคลองเตย ตรวจเชิงรุกเจอเพียบ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์สรุปถึงตัวเลขผู้ป่วยวันนี้ว่า ลดน้อยลง แม้จะดีใจได้ แต่ยังกังวลใจอยู่ เนื่องจากเมื่อพิจารณาในตัวเลข 1,583 ราย โดยพบว่าตัวเลขกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่ 640 ราย ( 30 เม.ย.64) แต่เป็นตัวเลขจริงหรือไม่ เพราะทำไมตัวเลขผู้ป่วยหนักยังมาก ซึ่งยืนยันตัวเลขป่วยเป็นข้อมูลจริง ไม่มีการปิดบัง “สถานการณ์ผู้ป่วยอาการหนัก ใส่ท่อช่วยหายใจ เมื่อดูแผนภูมิแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้วิธีการจัดการ เพราะสอดคล้องกับการแอดมิทและหาเตียงให้กับคนไข้ ตัวเลขป่วย กทม. แม้ลดลง แต่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ ” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ขณะที่สถาบันป้องกันโรคเขตเมือง หรือ สปคม. รายงานข้อมูลว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิดรอบเม.ย.2564 จากสถานบันเทิง พบผู้ติดเชื้อกรุงเทพมหานคร 7,755 ราย เป็นคนกรุงเทพมหานคร 6,828 ราย เป็นคนมีภูมิลำเนาต่างจังหวัด 831 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 96 ราย ตัวเลขดังกล่าวจึงไม่แปลกที่เมื่อสงกรานต์กลับบ้านไปก็ไปแพร่เชื้อที่ต่างจังหวัด โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ ติดเชื้อทุกเขต ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 เม.ย. มีความสำคัญตรงออกไปทำการคัดกรองเชิงรุก โดยลงพื้นที่พบคน 7,203 คนตรวจไป 7,353 ครั้ง พบเสี่ยงสูง 7,330 พบเชื้อ 379 คน หรืออัตราการติดเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงพบ 5.17% ซึ่งจริงๆ กทม. มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกตลอด โดยกรุงเทพมหานครมีข้อมูลเมื่อวันที่ 5 -27 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมาได้ตรวจสถานบันเทิง 8 แห่งจำนวน 14 ครั้ง และยังตรวจสถานประกอบการ ประชาชน walk in ตลาด ชุมชน รวมประมาณ 2.8 หมื่นคน พบเชื้อ 1,273 คน หรือคิดเป็นอัตราพบเชื้อ 4.54% ดังนั้น จึงไม่แปลกใจที่ชุมชนคลองเตย เมื่อตรวจเชื้อพบข้อมูลล่าสุดติดไปแล้ว 67 คน ตัวเลขนี้ถือว่ายังเป็นที่น่าห่วงใยของการประชุม “ข้อห่วงใยเกี่ยวกับคนใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงมีถึง 5-10% ตัวเลขนี้น่ากังวล ขณะนี้หน่วยงานเกี่ยวข้อง อย่างกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดศูนย์แรกรับส่งผู้ป่วยที่อาคารนิมิบุตร จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราเตรียมรับมือ รวมทั้งการตรวจเชิงรุกต้องทำเร็วและต่อเนื่องอีก อ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติม โควิดวันนี้ พบป่วยใหม่ 1,583 ราย เผย ยอดตายกลับมาพุ่งอีก! อาลัย น้าค่อม เสียชีวิต หลังป่วยโควิด ลูกสาวเผยพ่อหลับสบายแล้ว            

งานนี้มีหลอน! โรงงานสุดแสบ ใช้วิธีสุดหลอนกับคอนโดที่มีปัญหากันอยู่

มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Kantaphat Non” เผยภาพวิวระเบียงของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ย่าน ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเรื่องราวสุดหลอน พบโรงงานที่ติดกับคอนโดฯนำป้ายขนาดใหญ่ที่ติดไว้บนหลังคาของโรงงาน พร้อมมีข้อความระบุว่า “ไปสู่ที่ชอบ บริจาคโลงศพแด่เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ที่ทำรากฐานโกดังหลังปั๊มเสียหาย” และอีกภาพสุดน่ากลัว พร้อมข้อความว่า “ไปสู่ที่ชอบที่ชอบ” อย่างไรก็ตาม ผู้โพสต์ระบุข้อความเพียงสั้นๆ ว่า “ทำไงได้บ้างครับ ฟ้องได้ไหม? วิวหน้าต่างตรงคอนโด” ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวมียอดแชร์ถึง 1,500 ครั้ง มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างคาดเดากันว่าโรงงานกับคอนโดฯอาจมีปัญหากัน

เคลียร์ชัด ดราม่า!! “พิมรี่พาย” ติดไฟคลองเตย รุกที่ดิน!!

ก่อนหน้านี้ “พิมรี่พาย” ควักงบ จ่ายให้กับความสว่างที่เคยมืดมนมานานหลายปีในชุมชนคลองเตย ใจกลางเมืองหลวง โดยเจ้าตัวได้ลงไปลุยเองอย่างทุกครั้ง เดินผ่านทางเท้าแคบๆ แล้วเห็นว่าการดำรงชีวิตของผู้คนที่อยู่ในนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก ทั้ง เด็ก ผู้สูงอายุ  เห็นอย่างนั้นพิมรี่พายก็ไม่รอช้า จัดไฟโซลาร์เซลล์เกือบ 200 ดวง ไม่จำกัดงบ ขอแค่สว่าง เพื่อให้คนทั้งประเทศจะต้องได้เห็นคลองเตย โดยถ่ายทอดความดีนี้ ผ่านวีดิโอคลิปทางช่องของเธอ   ทั้งลูกค้าและแฟนคลับแห่คอมเม้นชื่นชม และยอดการรับชมกว่าล้านวิวบนเฟซบุ๊ค     ชมคลิป V V   ล่าสุด ดราม่าเกิดอีกแล้ว พิมรี่พาย เจอดราม่า ติดไฟให้ชุมชนรุกที่ดิน นักข่าวได้ไปติดตามเรื่องนี้โดย สัมภาษณ์ผู้บริหารของการท่าเรือฯ ได้ใจความว่า “พื้นที่ดังกล่าวเป็นของการท่าเรือฯ อยู่ระหว่างเจรจาขอคืนพื้นที่ ซึ่งต้องใช้เวลา เบื้องต้นจะมีการทำโครงการสมาร์ทคอมมูนิตี้ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรืออาคารชุด หรือถ้าไม่ต้องการอยู่ในสถานที่ที่จัดหาให้ก็สามารถรับเป็นเงินทุนได้” ส่วนกรณีที่พิมรี่พายเข้าไปติดตั้งไฟนั้น พิมรี่พายได้แจ้งการท่าเรือฯ แล้ว และการท่าเรือฯ ก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยพิมรี่พายติดตั้งไฟด้วย ทางการท่าเรือฯ ไม่ขัดข้องหากจะมีใครเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน  

1 2