สภาพมลพิษในคลองลาดพร้าว แม้แต่ตัวเงินตัวทอง ก็ยังไม่รอด

เป็นภาพจากอาสาสมัคร ที่ลงพื้นที่ไปช่วยจำกัดขยะในคลองลาดพร้าว แสดงให้เห็นจำนวนเศษขยะสารพัด ทั้งถุงพลาสติก กล่องโฟม ที่ลอยเกลื่อนส่งกลิ่นเน่าเหม็น เห็นแบบนี้อยากถามจิตสำนึกของคนทิ้ง อยากให้บ้านเมืองสวยงามสะอาด ทุกคนต้องช่วยกัน