ส่งออกข้าวไทย ปี64 วูบ ซ้ำไทยหล่นมาอยู่ อันดับ 4 ของโลก ย้ำ 5 เดือนไม่ถึง 2 ล้านตัน

ส่งออกข้าวไทย ปี64 วูบ ซ้ำไทยหล่นมาอยู่ อันดับ 4 ของโลก ย้ำ 5 เดือนไม่ถึง 2 ล้านตัน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานการส่งออกข้าวช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 ว่า มีปริมาณ 1,458,982 ตัน มูลค่า 28,190.3 ล้านบาท ประมาณ 941.3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกลดลง 31.0% และมูลค่าลดลง 34.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,113,542 ตัน มูลค่า 43,078.7 ล้านบาท ประมาณ 1,388.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เฉพาะเดือนเดือนเมษายน 2564 ส่งออกได้มีปริมาณ 327,037 ตัน มูลค่า 6,385 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 8.1% และ 2.0% จากเดือนมีนาคม […]

รัฐบาลเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กำหนดราคาสูงลิ่ว

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล สถานการณ์ข้าวโลก ผลผลิตข้าวโลก คาดว่าจะมี 502.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58 เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สต็อกข้าวโลก ปลายปี 63/64 คาดว่าจะอยู่ที่ 185.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 โดยจีนมีสต็อกข้าว 117.50 ล้านตัน รองลงมาคืออินเดีย 38 ล้านตัน ไทย 4.19 ล้านตัน การส่งออกข้าวไทยเทียบกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญ วันที่ 1 ม.ค. – 8 ก.ค.63 อินเดียส่งออกอันดับ 1 ของโลก 4.65 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ เวียดนาม 4.17 ล้านตัน ไทย 3.15 ล้านตัน […]