ถึงจุดเปลี่ยน? โลกเริ่มหันหลังให้ไทย ถึงเวลาลาก่อนประเทศไทย!!

ถึงจุดเปลี่ยน? โลกเริ่มหันหลังให้ไทย ผลิตของตกยุค ผูกด้วยคอร์รัปชัน20 กรกฎาคม : KKP Research ออกบทวิเคราะห์ “จุดเปลี่ยนการส่งออก เมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไป” โดยมีรายละเอียดน่าสนใจดังนี้ มิติแรก คือ การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ตลาดหุ้น ที่นักลงทุนต่างชาติมีสัญญาณขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันนักลงทุ่นในไทยก็เริ่มออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ มิติที่สอง คือ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ โดยพบว่า ในปัจจุบันต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยลดลงเรื่อยๆ อีกมิติหนึ่งที่สำคัญคือ การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกสำหรับความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ ดังต่อไปนี้ สาเหตุชั้นแรก ปัจจุบันสินค้าส่งออกหลักของไทย กำลังเผชิญความท้าทายใหม่ๆ โดยสินค้าใน 5 กลุ่มหลัก คือ อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ฟฟ้า รถยนต์ สินค้าเกษตร และปิโตรเคมี มีสัญญาณชะลอตัวลงหรือไม่ สามารถขยายตัวได้ดีเท่ากับในอดีต สาเหตุชั้นที่สอง ไทยไม่มีสินค้าเทคโน โลยีขั้นสูง และทำหน้าที่เพียงรับจ้างผลิต ไม่มีทิศทางการพัฒนาไปสู่การส่งออกในกลุ่มสินค้าเทคโน โลยีขั้นสูงที่ชัดเจน                    […]

ด่วน!! รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ลาออกเพื่อแสดงความรับชอบต่อการจัดการเรื่องโควิด ?

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฮือฮากันยกใหญ่สำหรับ นายฮาร์ช วาร์ธัน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวของอินเดีย ประกาศลาออกจากตำแหน่ง เมื่อ 7 กรกฎาคม เพื่อรับผิดชอบต่อความล้มเหลว ที่ไม่สามารถบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ จนทำให้ผู้ติดเชื้อในระลอกสองพุ่งขึ้นถึงหลักแสน ซ้ำยังเตียงขาดแคลน ออกซิเจนไม่เพียงพอ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยการตัดสินใจลาออกในครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่รัฐบาลนิวเดลีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจัดการและควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้ ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ทำให้นายนเรนทรา โมดี ตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรี และนำคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารงาน หวังปรับภาพลักษณ์ของคณะรัฐมนตรีให้ดีขึ้น โดยได้นายมันสุข มัณฑวิยา เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการของกระทรวงเคมีและปุ๋ย รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการของกระทรวงท่าเรือ การขนส่งและทางน้ำ มาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่ นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงไอที และรัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติด้วยทั้งนี้ นายวาร์ธัน เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวเมื่อปี 2557 ภายใต้คณะรัฐบาลของ นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรี จนเมื่อสิ้นสุดวาระแรกของโมดี ต่อมาปี 2562 วาร์ธัน ได้ร่วมรัฐบาลอีกครั้ง ในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข หลังโมดีชนะการเลือกตั้งนายกฯ สมัยที่สอง ข่าวที่เกี่ยวข้อง “ณวัตร” โพสต์แรงถึง “พล.อ. ประวิตร” ถ้าเหนื่อยก็ลาออก อย่าทรมานคนไทย! ทะลุแสน ล่ารายชื่อ จี้ อนุทิน […]