ตอนที่6!! สารคดี Triumph in Thailand(จบ

 ตอนที่่6!! สารคดี Triumph in Thailand(จบ) จัดทำโดย สำนักข่าวABC ที่ออกอากาศใน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการนำเสนอข่าว การช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมอะคาเดมี่หมูป่า ที่ติดอยู่ ในถ้ำหลวง วนอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน ตั้งแต่วันที่ 23/มิ.ย./61 สารคดีนี้ให้ ข้อเท็จจริง ละเอียด แน่นอน และมีหลายๆมุมมอง ที่ทำให้ต่างชาติมองประเทศไทยในมุมดีๆ (มี6ตอน นำ เสนอทุกวันจนครบ6ตอน เวลา10.00น.) ************************* ขอขอบคุณเรื่องจาก  ABC News)

ตอนที่5!! สารคดี Triumph in Thailand

ตอนที่5!! สารคดี Triumph in Thailand จัดทำโดย สำนักข่าวABC ที่ออกอากาศในประเทศสหรัฐ อเมริกา เป็นการนำเสนอข่าว การช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมอะคาเดมี่หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง วนอุทยาน แห่งชาติขุนน้ำนางนอน ตั้งแต่วันที่ 23/มิ.ย./61 สารคดีนี้ให้ ข้อเท็จจริง ละเอียด แน่นอน และมีหลายๆ มุมมอง ที่ทำให้ต่างชาติมองประเทศไทยในมุมดีๆ (มี6ตอน นำเสนอทุกวันจนครบ6ตอน เวลา10.00น.) ************************** ขอขอบคุณเรื่องจาก  ABC News)

ตอนที่3!! สารคดี Triumph in Thailand

ตอนที่3!! สารคดี Triumph in Thailand จัดทำโดย สำนักข่าวABC ที่ออกอากาศในประเทศสหรัฐ อเมริกา เป็นการนำเสนอข่าว การช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมอะคาเดมี่หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง วนอุทยาน แห่งชาติขุนน้ำนางนอน ตั้งแต่วันที่ 23/มิ.ย./61 สารคดีนี้ให้ ข้อเท็จจริง ละเอียด แน่นอน และมีหลายๆ มุมมอง ที่ทำให้ต่างชาติมองประเทศไทยในมุมดีๆ (มี6ตอน นำเสนอทุกวันจนครบ6ตอน เวลา10.00น. ) ********************* ขอขอบคุณเรื่องจาก  ABC News)

ตอนที่2!! สารคดี Triumph in Thailand

ตอนที่2!! สารคดี Triumph in Thailand จัดทำโดย สำนักข่าวABC ที่ออกอากาศในประเทศสหรัฐ อเมริกา เป็นการนำเสนอข่าว การช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีม อะคาเดมี่หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง วนอุทยาน แห่งชาติขุนน้ำนางนอน ตั้งแต่วันที่ 23/มิ.ย./61 สารคดีนี้ให้ ข้อเท็จจริง ละเอียด แน่นอน และมีหลายๆ มุมมอง ที่ทำให้ต่างชาติมองประเทศไทยในมุมดีๆ (มี6ตอน นำเสนอทุกวันจนครบ6ตอน เวลา10.00น.) ******************** ขอขอบคุณเรื่องจาก  ABC News)

1 2 3 7