ครม.อนุมัติขยายเวลาช่วย ค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่ออีก 1 ปี

ครม. ขยายเวลาช่วย ค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่ออีก 1 ปี จนถึงเดือนกันยายน 2564 ขยายเวลาช่วยค่าไฟ – น้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1 ปี ครม. เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 14 ล้านคน เป็นเวลา 1 ปี (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายละเอียดของมาตรการนี้ยังคงเป็นไปตามเดิม คือ ค่าไฟฟ้า : • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการของการไฟฟ้าฯ • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในวงเงินค่าไฟฟ้า 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด ค่าน้ำประปา […]

การไฟฟ้าฯ…!! ขยายเวลายกเว้นเก็บค่าไฟฟ้า อีก 3 เดือน

การไฟฟ้าฯ…!! ขยายเวลายกเว้นเก็บค่าไฟฟ้า อีก 3 เดือน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63 ตามที่การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของcovid-19 การไฟฟ้านครหลวงแจ้งขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 63 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/63 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าว จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ นอกจากนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ […]

อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ประกาศขยายเวลาปิดห้างและร้านอาหาร ไปถึง 30 เม.ย.63 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

กทม. ออกประกาศฉบับ 4 เปลี่ยนแปลงสถานที่เปิด-ปิด (เพิ่มเติม) ขยายเวลาปิดห้าง-ร้านอาหาร ถึง 30 เม.ย.63 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เฟซบุ๊กเพจ “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ได้โพสต์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่เปิด-ปิด (เพิ่มเติม) สรุปคือ สถานที่ยกเว้น อนุญาตให้เปิด 1. หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว (Passport) ไปรษณีย์ ฯลฯ ในห้างสรรพสินค้า 2. โรงอาหารในโรงพยาบาล โดยให้จัด Social Distancing อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีมาตรการในการรักษาความสะอาดอย่างเข้มข้น สำหรับในส่วนของร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านอาหารในโรงอาหาร ให้จำหน่ายได้เฉพาะในรูปแบบซื้อออกไปทานที่อื่นเท่านั้น 3. ร้านดอกไม้สดที่อยู่ในตลาด โดยให้จัด Social Distancing อย่างเคร่งครัด ปิดสถานที่ (เพิ่มเติม) 1.สนามเด็กเล่น 2.โต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียด 3.ห้องประชุม/ห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรม รวมถึงสถานที่รับจัดเลี้ยง 4.สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก หมายความถึงศูนย์เด็กเล็กในชุมชน และศูนย์ดูแลเด็กเล็กของเอกชน ยกเว้นในโรงพยาบาล 5.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 6.พิพิธภัณฑสถาน […]

1 2