กลับลำ…!! ขนส่งฯ ไม่ยึดคืนไม่สอบใหม่ “ใบขับขี่ตลอดชีพ”

กลับลำ…!! ขนส่งฯ ไม่ยึดคืนไม่สอบใหม่ “ใบขับขี่ตลอดชีพ” เล็งคัดกรองคนป่วย กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!! ไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถนะใหม่ เล็งศึกษาวิธีคัดกรอง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าจะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในขณะนี้อย่างแน่นอน แต่จะมีการศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่คัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยการศึกษาดังกล่าวต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา และต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ดังนั้น ที่มีการแชร์ข้อมูลว่าจะมีการยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพที่ออกให้แล้วหรือการให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับใหม่จึงไม่เป็นความจริง การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถยังคงเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกยังได้มีการนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุและผลการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ โดยแบ่งเป็น 7 มิติ ประกอบด้วย 1.การกำหนดสภาวะโรค 2.การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 3.การอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ภาคทฤษฎี) โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำระบบอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์แบบ e-Learning 4.การอบรมการขับรถและทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตภาคปฏิบัติ 5.การบริหารจัดการ 6.การปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถ โดยจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 และ 7.การควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยมาตรการตัดแต้ม (การติดตามประเมินผล) เพื่อพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ ยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ   ************************************************************************************************************************************************************************************* (ขอขอบคุณเรื่องจาก […]

ขนส่งฯ ชี้แจง”รถเมล์สาย 515″

ขนส่งฯ ชี้แจง”รถเมล์สาย 515″จะขึ้นทางด่วนได้ต้องขออนุญาตฯให้ถูกต้องก่อน ตามที่สังคมให้ความสนใจกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Damrongsak Sattabut โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการขอให้ พิจารณาการยกเลิกสัมปทานในการเดินรถประจำทางสาย 515 (ทางด่วน) ใหม่นั้น กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอเรียนชี้แจงให้ทราบดังนี้ 1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้มีหนังสือที่ ขสมก.916/2562 ลงวันที่ 31 พ.ค.2562 ขอ ทดลองเดินรถขึ้นทางด่วนศรีรัช หมวด 1 สายที่ 515 สถานีรถไฟฟ้าพญาไท – หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา โดย ขอเพิ่มช่วงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน)ซึ่งจะเริ่มจัดการ เดินรถตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป นั้น 2. กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักการขนส่งผู้โดยสาร  ได้ตรวจสอบรายละเอียดเส้นทางรถโดยสารประ จำทาง หมวด1 สายที่ 515 ตามใบอนุญาตเลขที่ กท.22/2557 (วันสิ้นอายุ 18 ก.พ. 2564) แล้วปรากฏว่า เส้นทางที่ ขสมก.ขออนุญาตทดลองเดินรถโดยสารตามข้อ […]

ขนส่งฯ…!! พร้อมแล้ว เตรียมดันอาชีพแกร็บ ให้ถูกกฎหมาย

“ขนส่งฯ”เตรียมดันอาชีพ”แกร็บ” ให้ถูกกฎหมาย เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับใครที่ชอบใช้บริการแกร๊บ car เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 62 มีรายงานว่า นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้เตรียมการทำงานของทีม กฎหมาย ส่วนหนึ่งมีการศึกษาเบื้องต้นมาพอสมควร หากในเชิงนโยบาย จะมีการมอบหมายให้ดำเนินการ เรื่องดังกล่าว ส่วนเรื่องการแก้กฎกระทรวงเพียงอย่างเดียวแล้วจะใช้ได้เลยหรือไม่นั้น คงยังไม่เพียงพอ เนื่อง จากจำเป็นต้องแก้ไขเรื่องตัวกฎหมาย พระราชบัญญัติขนส่งด้วย และเรื่องระยะเวลาดำเนินการคงควบคุมไม่ได้ โดยหลังจากนี้ คงต้องจำลองโมเดลการให้บริการแกร็บในต่างประเทศมาปรับใช้กับประเทศไทย อาทิ ใน ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าในแต่ละประเทศ มีการใช้ผ่านแอปพลิเคชันอย่างไร แล้วเรื่องการกำกับดูแล ผู้ขับขี่จะต้องมีใบขับขี่สาธารณะหรือไม่ หรืออาจเปลี่ยนใบขับขี่บุคคลเป็นใบขับขี่สาธารณะ อีกทั้งจะต้องกำหนดความรับผิดชอบเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง และทาง ขบ. จะกำกับดูแลได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนกรณีที่มีคนร้องเรียนว่าแอปฯ แท็กซี่โอเค (TAXI OK) ซึ่งเป็นแอปฯ ที่ ขบ. พัฒนาให้คล้ายกับแอปฯ ของแกร็บ เพื่อเรียกรถแท็กซี่สาธารณะที่ถูกต้อง ได้มีประชาชนร้องเรียนว่า ไม่สามารถเรียกแท็กซี่ในระบบ ให้มารับได้จริง […]