ภาพบรรยากาศงานประเพณีถือศิลกินผักวันที่ 5 จ.ภูเก็ต อ๊ามท่าเรือออกโปรดลูกหลาน

วันที่ 13 ต.ค.61 ภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาในงานประเพณีถือศิลกินผักวันที่ 5 จ.ภูเก็ต โดยในวันนี้ศาลเจ้าท่าเรือได้มีพิธีกรรมอิ้วเก้ง หรือ แห่พระออกโปรดลูกหลาน ซึ่งมีบรรดาม้าทรงนับร้อยร่างต่างแสดงอิทธิฤทธิ์ใช้เหล็กแหลมทิ่มแทงตามร่างกายอย่างน่าหวาดเสียว ในตามความเชื่อการที่ม้าทรงนำเหล็กแหลมทรมานตัวเองเพื่อเป็นการรับเคราะห์กรรม และความโชคร้ายแทนผู้เลื่อมใสคนอื่นๆ โดยระหว่างที่ทำการทรมานตัวเองอยู่นั้น ผู้ที่เป็นม้าทรงจะไม่รู้สึกตัว หลังเสร็จพิธีรอยแผลต่างๆ ก็จะหายไปได้เองโดยใช้ยันต์ปิด หรือขี้เถ้าของธูปปิดแผลไว้

การกินเจจริงๆแล้วได้บุญหรือไม่อย่างไร สมเด็จพระสังฆราช วิสัชนาธรรมให้ฟัง

วิสัชนาธรรมโดย สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช เคยปรารถเรื่อง “การกินเจ”กับพระราชินีว่าคนไทย “เข้าใจผิด” อยู่มาก การกินเจ (ตั้งใจไม่กินเนื้อสัตว์) จริงๆ ไม่ได้บุญ อธิบาย คือ เราไม่กินข้าวขาหมู แล้วคิด (จิตนาการ) ว่า หมูจะไม่ถูกฆ่า เปรียบได้กับเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆ แล้วคิด(จิตนาการ) ว่า เราไปช่วยสอนหนังสือคนอนาถา บุญที่เราไปสอนหนังสือคนอนาถานั้น ไม่มี ไม่เกิด เพราะเรา นึกๆคิดๆไปเองไม่ได้ทำ ไม่ได้กระทำจริง ถ้าอยากได้บุญ เราต้องช่วยชีวิตสัตว์ มี ๒ ข้อ คือ ๑.ช่วยชีวิตมันโดยการไถ่ชีวิต ซื้อสัตว์ที่กำลังถูกฆ่านำมาปล่อย ๒.เมตตาสัตว์ไม่ทำร้ายมัน อย่างนี้เป็นบุญ แต่การกินเจ บุญไม่เกิด เพราะเราไม่ได้ลงมือกระทำจริง (ช่วยชีวิตสัตว์) เป็นเพียงแต่คิดไปเอง พระเทวทัตเคย มาเสนอให้ชาวพุทธไม่กินเนื้อสัตว์ พระพุทธเจ้าปฎิเสธ พร้อมให้เหตุผลว่า ๑. เนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็น อกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็น ๒. พระต้อง ควรเป็นผู้เลี้ยงง่าย ๓. อนุญาติในการกินเนื้อสัตว์ที่ -ไม่เห็น -ไม่รู้ -ไม่ใช่เนื้อที่ฆ่าโดยเฉพาะให้ตน ๔. อาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตาย อย่าสนใจมาก การรับประทานอาหารมังสวิรัติเป็นบุญหรือไม่ ? การที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำอะไร เป็นบุญหรือไม่เป็นบุญนั้น ต้องอาศัยกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ว่าด้วย บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่าง คือ ๑. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน ๒. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล ๓. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา ๔. อปจายนมัย บุญสำเร็จด้วยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ๕. เวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานต่างๆ ๖. ปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ ๗. ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ ๘. ธัมมัสสวนมัย บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม ๙. ธัมมเทสนามัย บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม ๑๐.ทิฏฐุชุกัมม์ การทำความคิดเห็นของตนให้ตรง เมื่อเทียบเคียงกับบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ วิธี แล้ว ไม่พบว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัติ คือ รับประทานแต่พืชผักเป็นวิธีทำบุญข้อใดเลย จึงไม่นับว่าเป็นวิธีทำบุญในพระพุทธศาสนา ลองคิดดูว่าถ้าการกินพืช เช่น ผัก หญ้า ได้บุญ แล้วสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น วัว ควาย แพะ แกะ ก็ต้องได้บุญมากกว่ามนุษย์ เพราะสัตว์พวกนี้กินพืชตลอดชีวิตไม่กินเนื้อสัตว์เลย การกินเนื้อสัตว์ บาป หรือ ไม่ ? การที่จะวินิจฉัยว่าบาปหรือไม่บาปนั้น ต้องพิจารณาว่า การกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้ว เป็นการผิดศีลข้อปาณาติบาต หรือไม่ ศีลข้อปาณาติบาต คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ นั้นจะผิดศีลก็ต่อเมื่อประกอบด้วย องค์ ๕ คือ ๑. ปาโณ สัตว์มีชีวิต ๒. ปาณสญฺญิตา รู้ว่าสัตว์มีชีวิต ๓. วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่า ๔. อุปกฺกโม พยายามที่จะฆ่า   เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง ๕ ข้อ จึงถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ ผิดศีลข้อที่ ๑ เป็นบาป แต่ถ้าไม่ได้ลงมือฆ่าเอง และไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ก็ไม่เป็นบาป ตัวอย่าง เราไปจ่ายตลาด ซื้อกุ้งแห้ง ปลาดุกย่าง ปลาทู เนื้อหมู ฯลฯ เราได้มีส่วนร่วมในการฆ่าสัตว์เหล่านั้นหรือไม่ สัตว์เหล่านั้นย่อมตายก่อนที่เราจะไปซื้อมาเป็นอาหาร ถึงเราจะซื้อหรือไม่ซื้อ สัตว์เหล่านั้นก็ตายอยู่แล้ว เราไม่ได้มีส่วนทำให้ตาย Raw fresh cut New York Strip steak. […]

งานถือศีลกินเจที่ศาลเจ้าทุกปี ภายในงานมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญและชมพิธีกรรมลุยไฟ

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงเทศกาลกินเจตลอด 9 วัน 9 คืนที่ จ.ตรัง โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา ที่ศาลเจ้าเปากง ถนนบ้านหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งจัดงานถือศีลกินเจที่ศาลเจ้าทุกปี ภายในงานมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญและชมพิธีกรรมต่างๆ ที่ศาลเจ้าจัดกิจกรรมทุกคืนโดยเฉพาะพิธีลุยไฟ ในการถือศีลกินเจคืนที่ 5  มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ถือศีลกินเจเดินลุยไฟนั้น คติความเชื่อจากคนจีนโบราณเชื่อว่าการลุยไฟเป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายซึ่งจะต้องชำระล้างด้วยการลุยไฟ สำหรับการวางไม้เชื้อเพลิงที่ว่านี้ทางองค์ศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มตัดยอดไฟ เพื่อให้ไฟเย็นตามความเชื่อโบราณและทางเจ้าหน้าที่จะเว้นที่ว่างสำหรับลงน้ำหนักเท้า การเดินผู้ที่จะเดินลุยไฟควรสำรวจเส้นทางเชื้อเพลิงก่อนเวลาร่วมพิธี ผู้ที่จะเดินลุยไฟเลือกเหยียบบริเวณที่มอดไฟแล้วสลับกับที่ว่างที่เว้นไว้ และการเดินลุยไฟควรเดินเท้าเปล่าที่แห้งไม่ควรเปียกน้ำเพราะน้ำจะเป็นตัวพาความร้อนสู่ฝ่าเท้า หรือบางคนไม่กล้าลุยก็ยืนร่วมพิธีอยู่ห่างๆ ก็ได้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ที่มา – เดลินิวส์

เข้าสู่เทศกาลกินเจ หลายจังหวัดจัดโรงเจให้ประชาชนได้ทานฟรี ทั้งยังห้ามจุดดอกไม้ไฟ

ศาลเจ้าพังงาตกแต่งสัญลักษณ์เตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ ห้ามจุดดอกไม้ไฟ ประทัด เนื่องจากอยู่ในช่วงพระราชพิธี ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารเจ บริเวณศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๊ พื้นที่เทศบาลเมืองพังงา ได้เตรียมสถานที่พร้อมเปิดจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงานถือศีลกินผัก ส่วนศาลเจ้าก็ได้มีการตกแต่งธงและสัญลักษณ์ ทั้งนี้ ศาลเจ้าในจังหวัดพังงาจะมีพิธียกเสาโก้เต้งของแต่ละศาลเจ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์เริ่มการจัดงานเทศกาลถือศีลกินผัก ซึ่งครั้งนี้มีข้อห้ามจุดดอกไม้ไฟ ประทัด เนื่องจากอยู่ในช่วงถวายความอาลัย พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาวอ่างทองแห่หาซื้ออาหารเจเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจ  บรรยากาศต้อนรับเทศกาลกินเจ ที่จ.อ่างทอง กลับมาคึกคัก มีประชาชนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน ต่างพากันมาเลือกซื้ออาหารเจสำเร็จรูป และวัตถุดิบ เพื่อนำไปปรุงรับประทาน ด้าน นางเจียรนัย จันทรวัตร อายุ 56 ปี เจ้าของร้านอาหารเจนิตยา  กล่าวว่า ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างทยอยเดินทางกันมาเลือกซื้ออาหารเจสำเร็จรูป และวัตถุดิบ กันอย่างคึกคัก  เพื่อนำไปรับประทานในวันแรกเป็นการล้างท้องก่อนถึงวันกินเจ 1วัน  ซึ่งราคาในปีนี้ก็เป็นไปตามปกติเหมือนปีที่ผ่านมา ชาวไทยเชื้อสายจีนซื้ออาหารเจตลาดสดอ.แม่สอดคึกคัก  ที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ  พบบรรยากาศที่ตลาดสดและตลาดริมเมย อ.แม่สอด  มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวเมียนมาในพื้นที่ ได้มาซื้ออาหาร เจ และพืชผักผลไม้จำนวนมาก โดยเฉพาะอาหารเจแห้ง เช่น เห็ดหอม สาหร่ายอบแห้ง ถั่วอบชนิดต่างๆ อาหารกระป๋อง รวมทั้งผลไม้อบแห้งที่ขายดีกว่าปกติ เนื่องจากวันพรุ่งนี้ 20 ตุลาคม 2560 ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยที่จะเข้าถือศีลกิจเจ และชาวเมียนมา ได้เริ่มมาจับจ่ายซื้อ สินค้า อาหารเจ และเริ่มที่จะล้างท้องเพื่อกินเจกันแล้ว โดยเทศกาลกิจเจ ที่จัดขึ้นในปี 2560 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20- 28 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ที่ศาลเจ้าจีนปุงเถ้ากงแม่สอด ทางมูลนิธิสามัคคีการกุศลได้จัดโรงครัวเจ โรงทาน ไว้บริการผู้ที่จะถือศีลกินเจแล้ว ส่งผลทำให้เทศกาลกินเจคึกคักมาก รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ริมแม่น้ำเมย ชาวเมียนมา เชื้อสายจีน และผู้เตรียมเข้าถือศีลกินเจ จำนวนมากได้ข้ามฝั่งมาหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอาหารเจที่ตลาดแม่สอด จ.ตาก ทำให้บริเวณท่าเรือหลายแห่งมีเรือหางยาวพาชาวพม่าข้ามมาส่งซื้อสินค้าและรับกลับ กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า รวมทั้งในตลาดอำเภอแม่สอด ก็เต็มไปด้วยชาวพม่าที่มาหาซื้ออาหารเจ เครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่มา – INN