นายกพูด!! กับพ่อแม่พี่น้องที่รอลุ้น

   นายกพูด!! กับพ่อแม่พี่น้องที่รอลุ้น นายกพูดจากับ อย่างเป็นกันเองท่ามกลางการ รอลุ้นของพ่อแม่เด็ก เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทำงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี *ทั้ง 13 ชีวิตต้องปลอดภัย ได้กลับบ้านกันทุกคน…สาธุ* **************  (ขอขอบคุณ   อาสาฯ)