“กษัตริย์จิกมี” ทุกภาพสื่อได้ทุกความรู้สึก กษัตริย์ที่มีต่อ “ในหลวงร.9”

“กษัตริย์จิกมี” ทุกภาพสื่อได้ทุกความรู้สึก กษัตริย์ที่มี “ในหลวงร.9” เป็นแรงบันดาลใจในการทรงงาน เป็นเรื่องราวจากโลกออนไลน์ ทางเพจ Bhutan Center ได้โพสต์รูปภาพ พร้อมระบุข้อความว่า “”ข้าพเจ้า รัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์” นี่คือส่วนหนึ่งในพระราชดำรัสของกษัตริย์จิกมี พระองค์ทรงศรัทธาและมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากหลายประการ นี่คง เป็นเหตุผลที่ทำให้คนไทยรักกษัตริย์จิกมี เหมือนพ่อมาก เห็นภาพนี้แล้วน้ำตาจะไหล พ่อทรงงานเพื่อลูกๆ คิดถึงพ่อ เหมือนพ่อจริงๆ ทางด้านศาสนา ******************************** (ขอขอบคุณเรื่องจาก Bhutan Center)