โฆษกกระทรวงการคลัง เผยแล้วเรื่องเงินเยียวยา จะได้ 3 เดือนหรือ 6 เดือน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เคยให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงการคลัง จะจ่ายเงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพียง 3 เดือนเท่านั้น เป็นเงิน 15,000 บาท และไม่มีการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเป็น 6 เดือน 30,000 บาท ซึ่งเป็นข่าวเฟคนิวส์ ส่วนรอบการโอนเงินในแต่ละเดือน นายลวรณ เคยระบุว่า การโอนเงินจะตรงกับวันของเดือนก่อนๆ คือหากได้รับเงินในวันที่ 12 เมย. และ 12 พค. เงินเยียวยารอบ 3 ก็จะเข้าในวันที่ 12 มิย. ซึ่งสามารถตรวจสอบกับทางธนาคารได้เลย และยืนยันว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านกว่าคน จะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาททุกคน สำหรับผู้ที่อยู่ในขั้นตอน โอนเงินไม่สำเร็จ ก็จะมีการโอนซํ้าทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มนอกจาก 15 ล้านกว่าคนกลุ่มอาชีพอิสระ ได้แก่ กลุ่มตกหล่น กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ […]

ได้กันหรือยัง! เงิน 3000 เงินสวัสดิการภาครัฐสำหรับกลุ่มเปราะบางเข้าแล้ววันนี้

วันนี้ (10 มิ.ย.) เป็นวันที่ เงินสวัสดิการภาครัฐสำหรับกลุ่มเปราะบาง จะเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีกันแล้ว สามารถไปตรวจสอบกันได้ ซึ่งงวดเดือนมิถุนายนนี้ จะมีความพิเศษตรงที่ว่า จะเป็นงวดแรกที่รัฐนำเงิน 3,000 บาท จากโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เข้าบัญชีไปพร้อมกับเงินสวัสดิการ ซึ่งหมายความว่า จะได้รับเงินช่วยเหลือมากกว่าทุกเดือน อย่างไรก็ดี ในการจ่ายงวดนี้ ยังจำกัดจ่ายให้เฉพาะกลุ่มเด็กก่อนเท่านั้น เงิน 3,000 จ่ายให้ 3 กลุ่มเปราะบาง เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิด -6 ขวบ จำนวน 1.45 ล้านคน ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน ผู้พิการ 2 ล้านคน การจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางนั้น จะดำเนินการจ่ายให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่จ่ายอยู่แล้ว ระยะเวลาในการจ่าย 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม – กรกฎาคม โดยจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะทบเงินจากเดือนพฤษภาคมไปด้วยในการเริ่มจ่าย ทำให้กลุ่มเปราะบางดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยารวม 2,000 บาท […]