เจ้าหน้าที่…!! บุกเข้าสลายการชุมนุม “กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น”

เจ้าหน้าที่…!! บุกเข้าสลายการชุมนุม “กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น” วันที่ 6 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ อคฝ. จำนวน 1 กองร้อยพร้อมรถควบคุมผู้ต้องหา เข้าสลายการขุมนุมขอ […]