เตรียมรับมือ! สธ.คาดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้านต่างจังหวัด อาจมากเกินครึ่งแสน

เตรียมรับมือ! สธ.คาดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้านต่างจังหวัด อาจมากเกินครึ่งแสน เมื่อวันที่ 25 ก.ค.64 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประมาณการ จากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่ทำให้เกิดภาวะเลิกจ้างงาน  หยุดพักงาน ขาดรายได้และมีผู้ติดเชื้อ  ส่งผลให้มีประชากรย้ายถิ่นออกจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 2.1 ล้านคน แบ่งเป็น ภาคอีสาน 43.65%  ภาคกลาง 25.5% ภาคเหนือ 19.9% และภาคใต้ 5.4% ตามลำดับ กระทรวงสาธารณสุข ยังรายอีกว่า ในจำนวนนี้ คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 10% คือ 240,500 คน แบ่งเป็น ภาคกลางกว่า 61,000 คน ภาคเหนือกว่า  47,000 คน ภาคอีสานกว่า 104,000 คน และภาคใต้กว่า 12,900 คน โดยในจำนวนนี้คาดว่ามี 10- 40% หรือมากกว่า 23,000 คน ถึง สูงสุด 69,000 คน ที่แสดงความจำนงค์ขอเดินทางกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา จึงขอให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อม เพิ่มเตียง ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์จำเป็น รวมถึงบุคลากร รองรับการเคลื่อนย้ายที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลล่าสุด มีผู้ติดเชื้อกลับ ภูมิลำเนาไปแล้ว 31,175 คน แบ่งเป็น ภาคกลาง 9,128 คน ภาคเหนือ 5,658คน  ภาคอีสาน 15,670คน และภาคใต้ 719 คน ถึงเวลาที่คนในครอบครัวต้องปกป้องคนที่รักและตัวเอง โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย งดออกจากบ้าน ทำงานที่บ้านให้มากที่สุด ลดความเสี่ยงจากการไปติดเชื้อนอกบ้าน และไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นต่อ ทั้งนี้ เวลาอยู่บ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อพูดคุยกับสมาชิกในบ้าน รับประทานอาหารแยกกัน ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือที่จับร่วมกันบ่อยๆ เช่น ตู้เย็น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร เป็นต้น   ข่าวเพิ่มเติม พจหมอแล็บ แจ้งข่าวปิดแคมป์คนงาน จะกลายเป็นแย่ เพราะคนงานแห่กลับต่างจังหวัด หวั่นกระจายคลัสเตอร์ นายกรัฐมนตรี คิดหนัก “ล็อกดาวน์” กทม. 7 วัน

คพ.สำรวจเมือง ผลคือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ลำพูน ระยอง นนทบุรี สะอาดที่สุดในประเทศ ตามลำดับ !!

คพ.สำรวจเมือง ผลคือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ลำพูน ระยอง นนทบุรี สะอาดที่สุดในประเทศ ตามลำดับ !!     วันที่ 10 เมษายน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยปี 2563 และมีการจัดอันดับ 5 แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี ชายหาดที่มีคุณภาพน้ำทะเลดี จังหวัดที่มีคุณภาพอากาศดีและจังหวัดที่สะอาด(เป็นการประเมินเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย) พบว่า 5 แหล่งน้ำคุณภาพน้ำดี ได้แก่ 1. แม่น้ำตาปีตอนบน(อยู่ในเกณฑ์ดีมาก) จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. แม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย 3. แม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี 4. อ่างเก็บน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร และ 5. แม่น้ำอูน จังหวัดสกลนคร 5 บริเวณคุณภาพน้ำทะเลดี ได้แก่ หาดพระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. หาดบ้านปากบารา จังหวัดสตูล 3. หาดมหาราช จังหวัดสงขลา 4. หาดในหาน จังหวัดภูเก็ต และ 5. หาดบ้านหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 จังหวัดคุณภาพอากาศดี ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่มีจำนวนวันที่มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน 5 จังหวัดสะอาด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดลำพูน จังหวัดระยอง และจังหวัดนนทบุรี   อธิบดี คพ. กล่าวว่า จากรายงานพบว่ามีจังหวัดทีมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีมากกว่า 1 ด้าน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต มีความสะอาด คุณภาพอากาศดี และคุณภาพน้ำทะเลดี จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา มีคุณภาพอากาศดีและคุณภาพน้ำทะเลดี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหล่งน้ำดีและคุณภาพน้ำทะเลดี “ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ สำหรับประชาชนที่วางแผนการท่องเที่ยว ต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีและยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่และทุกภาคส่วนในการร่วมกันปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษทั้งด้านน้ำ อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสีย พบเห็นการลักลอบทิ้งของเสีย การระบายมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โทรแจ้ง 1650 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น” นายอรรถพล กล่าว ข่าวที่เกี่ยวข้อง ใครมาจากพื้นที่สีแดง จังหวัดไหน ต้องกักตัวกี่วัน เช็คที่นี่! โคราชประกาศแล้ว! ผู้มาจาก 5 จังหวัดนี้ ต้องเข้าพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน

ไม่ต้องกลัวตกรถ! บขส.เตรียมเที่ยวรถพร้อม รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2563 บขส. ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดดังกล่าว โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563ที่ผ่านมา มีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ กลับภูมิลำเนา จำนวน 74,734 คน บขส. ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) จำนวน 5,067 เที่ยว นายมาโนช กล่าวว่า วันนี้ (25 ก.ค. 63) บขส. ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสาร จำนวน 6,022 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 89,801 คน อย่างไรก็ดี จากตัวเลขการเดินทางเมื่อวานนี้  พบว่า  มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีประชาชนเดินทาง 93,952 คน ซึ่งคาดว่าประชาชนส่วนหนึ่งหยุดอยู่บ้านเพื่อพักผ่อน และบางส่วนเปลี่ยนการเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ทั้งนี้ บขส.  ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการจัดเที่ยวรถบริการประชาชาชนอย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และต้องไม่เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสารโดยเด็ดขาด รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ บขส. และรถร่วมเอกชน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ผู้ขับขี่รถโดยสาร ต้องมีสภาพร่างกายพร้อมให้บริการ “นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำ ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสาร ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทั้งภายในรถโดยสารและภายในสถานีขนส่งฯ ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและต้องลงทะเบียนเช็คอิน – เช็คเอาท์ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมทั้งให้ทำความสะอาดรถโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งก่อนและหลัง การให้บริการเป็นประจำด้วย สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง” นายมาโนช กล่าว  

ทายาทตึกใบหยก…!! สั่งพนักงานพ้นสภาพทันทีถ้ากลับต่างจังหวัด

“บุ้ง สะธี” ทายาทตึกใบหยกโพสต์กฎบริษัท สั่งพนักงานพ้นสภาพทันที ถ้ากลับต่างจังหวัด เพราะแม้ร้านปิดแต่ยังจ่ายเงินเดือนให้ ลั่นช่วยชาติ ได้แค่ไหนก็จะช่วย ไม่เคยปลดคนออก ถึงเวลาพนักงานต้องช่วยกันบ้าง วันนี้ (22 มี.ค.63) บุ้ง​ สะธี​ ทายาทตึกใบหยก ได้โพสต์ภาพการสนทนาจากแอปพลิเคชันไลน์บนอินสตาแกรมส่วนตัว โดยในภาพมีข้อความว่าแจ้งทุกคนว่าทางบริษัทจ่ายเงินเดือนคุณ ถึงแม้ว่าร้านจะปิด แต่ถ้ามาลากลับบ้าน ถือว่าคุณไปที่เสี่ยง เราขอให้พ้นสภาพพนักงานไปเลย เพราะตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้ ทุกที่ต้องลดค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว แต่ถ้าใครทำตามกฎ ยอมทำตามสิ่งที่ควรจะทำคือ อยู่ห่าง ไม่ไปที่สุ่มเสี่ยง ทางบริษัทถือว่าให้ความร่วมมือ จะไม่มีการปลดออก ถ้าไปที่สุ่มเสี่ยงจะให้พ้นสภาพทันที อันนี้เป็นกฎของทั้งกรุ๊ปใบหยก รวมถึงบีแกลเลอรีด้วย   พร้อมกับแคปชันว่า ลงตามพี่ชาย ช่วยชาติได้แค่ไหนก็จะช่วย ห้ามได้จะช่วยห้าม บริษัทไม่เคยปลดคนออกไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนๆ ถึงเวลาที่พนักงานต้องช่วยกันมั่ง #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ​ถึงพนักงานว่า​ แม้กิจการจะต้องปิดชั่วคราวเพราะผลกระทบจากไวรัส​ แต่ก็ยังจ่ายเงินเดือนพนักงานตามปกติ​ แต่หากพนักงานลากลับบ้านต่างจังหวัด​ ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อ​ จะให้พ้นสภาพ​พนักงานทันที    

เปิดภาพภาพบรรยากาศเช้าวันนี้ที่กรุงเทพ

ต้องบอกเลยว่าช่วงเทศกาลหยุดยาวอย่างวันขึ้นปีใหม่ หลายๆ คนก็ต่างภาพกันกลับไปเฉลิมฉลองข้ามปีไปกับครอบครัว เพื่อนฝูงที่บ้านเกิดกันส่วนใหญ่ เพราะทำงานหนักมาทั้งปี จ้องขอกลับไปหาพ่อแม่ที่บ้านเกิดเติมพลังใจในการทำงาน จึงทำให้กรุงเทพถึงกับถนนโล่งกันเลยทีเดียว แต่ก็มีหลายๆ ก็ฉลองอยู่ที่กรุงเทพนะ แต่ถนนมันก็จะโล่งๆ หน่อย ไม่เหมือนกับที่เคยเผชิญรถติด