กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% เงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% เงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% พัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% วงเงินรวม 30 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของลูกจ้าง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้-15 กรกฎาคม 2564 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.02-643-6039 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 4

สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับผู้ประกันตน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ว่าที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจาก 600 บาท เป็น 800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน ในการนี้มีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์จำนวน 1.362 ล้านคน คิดเป็นเงิน 13,739 ล้านบาท/ปี ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม […]

ด่วน!! “กรมการจัดหางาน” รับสมัครงานกว่า 2,000 คน ไปทำงานที่เกาหลี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานประเภทงานเกษตร ปศุสัตว และงานก่อสร้าง รวม 2,691 คน เพื่อไปทำงานที่เกาหลี โดยจะต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงานตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28-31 ต.ค. 63 แต่ผู้สมัครงานจะต้องลงทะเบียนและจองคิวในการสมัคร เพื่อเลือกวันที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th (ไม่ต้องใส่ www.) ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2563 จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทงานที่เปิดรับสมัคร งานเกษตรและปศุสัตว์ รับสมัครทั้งชายและหญิง งานก่อสร้าง รับสมัครเฉพาะเพศชาย คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อยากผมต้องอดทน! ดูสูตรเธอคนนี้ลดไปถึง 28 กิโล Mikanutra อายุระหว่าง 18-39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส และวัณโรค มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคง และไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก […]

ผู้ประกันตนเตรียมเฮ! รมว.แรงงาน จ่อชงครม.ยืดจ่ายเงินประกันสังคม ถึงสิ้นปี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 พ.ค. ที่กระทรวงแรงงาน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน แถลงการดำเนินงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างให้ทำงาน อันเนื่องมาจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการซึ่งทำให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบและไม่ได้รับค่าจ้างสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับ คือสิทธิกรณีว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วัน ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม เร่งจ่ายเงินให้ผู้ว่างงานที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ให้เสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า วันที่ 5 พ.ค. จำนวน 990,523 ราย เจ้าหน้าที่วินิจฉัยอนุมัติแล้ว 492,273 ราย เป็นงิน 2,563.612 พันล้านบาท และมีลูกจ้างที่ว่างงาน 289,104 ราย ที่ยังรอนายจ้างเข้ามารับรองสิทธิ์ ซึ่งกลุ่มนี้สำนักงานประกันสังคมและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจะส่งหนังสือแจ้งเตือนนายจ้าง ขอให้เข้ามารับรองการหยุดงานของลูกจ้าง ภายในวันที่ 8 พ.ค.นี้ ไม่เช่นนั้นจะถูกปฏิเสธการรับเงิน ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยปฏิเสธไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากเหตุสุดวิสัยนั้น สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมรองรับข้ออุทธรณ์จากผู้ที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์ร่วมพิจารณาวินิจฉัยให้กับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการขอรับสิทธิ […]

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยได้ช่วยเหลือผู้ประกันตน ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วจำนวนกว่า 121,000 ราย

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุลชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 โดยเมื่อวันที่26 เมษายนที่ผ่านมาได้ไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม(สปส.) ทราบว่าสปส.ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ นายทศพลกฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสปส. รายงานว่าล่าสุดมี“ผู้ประกันตน” ได้รับเงินเยียวยาว่างงานไปแล้วจำนวนกว่า 121,000 ราย โดยให้ประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนใน 2 กรณี คือ ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ผู้ประกันตนมาทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของราชการ ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้าง นายดวงฤทธิ์ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน มีสาเหตุมาจากอยู่ระหว่างรอหนังสือรับรองจากนายจ้าง ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) จึงแจ้งผู้ประกันตนเพื่อขอให้ติดตามนายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานให้สปส. และกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 จะไม่มีสิทธิได้รับเงินว่างงานจาก สปส. พร้อมทั้งได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของ สปส.เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนอย่างทั่วถึง และรวดเร็วขึ้น “จากการที่ได้ไปตรวจเยี่ยม สปส.ครั้งนี้ พบว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลและให้บริการอย่างครบถ้วนเต็มความสามารถ และในฐานะของผู้ที่ตรวจสอบการดำเนินงานขอความร่วมมือนายจ้างที่ให้ลูกจ้างหยุดงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง เร่งส่งเอกสารรับรองการหยุดงานให้แก่สำนักงานประกันสังคม ผ่านช่องทาง e-form บน www.sso.go.th เพื่อหน่วยงานจะได้เร่งดำเนินการให้เงินถึงมือลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยเร็ว” นายดวงฤทธิ์ กล่าว ทั้งนี้ กรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยาทดแทนจาก ประกันสังคม ในกรณีจากเหตุสุดวิสัย ต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตน ไม่ได้ถูกเลิกจ้าง หรือลาออก […]

1 2 3 4