กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งพระอาการ ‘ดีขึ้น’ ทรงงานผ่านออนไลน์

เมื่อเวลา 07.10 น. วันที่ 26 มีนาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในงานวันครบรอบ 104 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ […]

กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19”

วันนี้ (6 เม.ย.) ในเฟซบุ๊กเพจ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้เปิดเผยเรื่องน่าปลื้มปิติของชาวไทย หลัง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ […]

1 2