อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาสาธิตวิธีการทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ แบบทำด้วยตัวเอง

จากสถานการณ์ขณะนี้ที่มีการระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการป้องกัน และรักษาสุขลักษณะที่ดีของร่างกาย ผลิตภัณฑ์หนึ่ง คือ เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งประชาชนหาซื้อเป็นจำนวนมากจนผลิตภัณฑ์ขาดตลาดและมีหลายภาคส่วนกังวลว่า การปรับสถานะของเจลล้างมือแอลกอฮอล์จากเครื่องสำอางเป็นเครื่องมือแพทย์ ยิ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดแคลนมากขึ้นนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เผยแพร่คลิป นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ มาสาธิตวิธีการทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สูตรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังระบาด มาลองฝึกทำไว้ใช้เองแบบง่าย ๆกันเถอะ