สาวร้องขอความเป็นธรรม ติดหนี้ กยศ. 17000 บาท แต่ถูกฟ้องยึดบ้านขายทอดตลาดราคา 2 ล้านกว่า

น.ส.สมหมาย วงศ์ตะวัน ชาวจังหวัดแพร่ และญาติ เดินทางไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อขอความเป็นธรรม หลังถูกฟ้องบังคับคดียึดบ้านไปขายทอดตลาด น.ส.สมหมาย เปิดเผยว่า ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีแม่เป็นคนค้ำประกัน ต่อมาขาดส่งเหลือเงินค้างส่งอยู่ 17,000 บาท แต่กลับถูกฟ้องดำเนินคดีบังคับขายทรัพย์สินทอดตลาด ขายบ้านไปในราคา 2 ล้านกว่าบาท โดยบ้านที่ถูกบังคับคดีเป็นบ้านที่พ่อเป็นเจ้าของ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ลงชื่อค้ำประกัน เบื้องต้น ผู้ร้องเรียน เชื่อว่า การดำเนินการครั้งนี้ไม่เป็นธรรม และอาจมีขบวนการเอื้อประโยชน์กัน เพราะไม่ได้ยึดบ้านแม่ที่เป็นผู้ค้ำประกัน แต่กลับไปขายทอดตลาดบ้านพ่อ พร้อมยืนยันจะเดินหน้าส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช.แพร่ ให้เข้าร่วมตรวจสอบ รวมถึงจะยื่นเรื่องไปยัง กยศ.ส่วนกลางด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ รับเรื่องไว้ และประสานเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีมาทำความเข้าใจ โดยยังอยู่ระหว่างการพูดคุย

เพิ่มหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ถ้ายังไม่คืนเงิน กยศ. อดแน่!!

วันที่ 15 ก.ย.นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา กล่าวว่า ขณะนี้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ตระหนักถึงปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่นายชวน ริเริ่มดำเนินการขณะเป็นนายกฯเมื่อปี 2535 แต่ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ไม่ยอมใช้หนี้ตามข้อกำหนดกองทุนฯ โดยมีข้าราชการจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ยอมชำระหนี้ กยศ. นายชวนได้ย้ำว่าในส่วนผู้กู้ที่ประสบปัญหาจริงๆ อาทิ กำลังตกงาน แต่มีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวจนขาดสภาพคล่องทางการเงินจริงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาหาทางช่วยเหลือในลำดับต่อไป ทั้งนี้นายชวนได้มอบนโยบายแก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบและดำเนินการให้ผู้กู้ยืมเงินจากกยศ.ปฏิบัติตามประกาศการหักเงินจากผู้กู้ยืมเงินแต่ละราย ซึ่งในส่วนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีผู้กู้ยืมเงินกยศ. 116 คน ได้ดำเนินการหักรายได้นำส่งเงินคืนกองทุนไปแล้ว 206,070 บาท ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) นายชวน ได้เห็นชอบให้เพิ่มหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยให้การคืนเงินหรือไม่คืนเงินกองทุน กยศ. เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ใช้พิจารณาสรรหาและบรรจุเข้ารับราชการ นายอิสระกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันการประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 2 ก.ย.62 นายชวนเป็นประธานการประชุม ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ผู้เข้าเรียนและจบหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้าล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียง ควรเป็นตัวอย่างต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย จึงเสนอให้การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองทุน กยศ.คือ ไม่ได้คืนเงินเข้ากองทุน เป็นหนึ่งในคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัครหลักสูตรของสถาบันฯด้วย […]

1 2 3 4 7