รู้กันยัง…!! กฎหมายใหม่ เริ่ม 7 ธันวาคมนี้ ห้ามโฆษณาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านสื่อออนไลน์

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจง กฎหมายใหม่ ห้ามโฆษณาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นการบังคับใช้ด้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่ปิดกั้นผู้จำหน่ายรายย่อย เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ที่ 4 ธ.ค. ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก ตร. พร้อมด้วยพ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร. นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สคอ.) ชี้แจงประเด็นกฎหมายตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบเจตนารมณ์ของกฎหมาย พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย โดยมีผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย ที่มีการเปิดเพจเฟซบุ๊กหลายเพจ เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น และพบว่า บางเว็บเพจที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ผิดกฎหมายด้วย และย้ำว่า การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่ ไม่ได้ต้องการปิดกั้นช่องทางการโฆษณาของบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายเล็กแต่อย่างใด ยืนยัน กฎหมายฉบับนี้ มุ่งเน้นไปที่วิธีการจำหน่ายลักษณะเชิญชวนให้ซื้อ […]

กฎหมายใหม่…!! อนุญาตให้จำหน่าย ครอบครอง โคเคน-ฝิ่น-มอร์ฟีน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563 วันนี้ (16 พ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563 ระบุใจความสำคัญว่า กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 240 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พศ.2522 ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 คือยาเสพติดให้โทษทั่วไป มี 102 รายการ เช่น ใบโคคา โคคาอีนหรือโคเคน โคเดอีน ยาสกัดเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง เมทาโดน มอร์ฟีน ฝิ่นยา (ฝิ่นที่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งเพื่อใช้ในทางยา) ฝิ่น (ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น) อนุญาตจะพิจารณาออกใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์ (2) เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ (3) […]

กรมการขนส่งทางบก ประกาศกฎหมายใหม่ เริ่มใช้

กรมการขนส่งทางบก “ประกาศกฎหมายใหม่” ตำรวจไม่สามารถยึด”ใบขับขี่”ได้ เชื่อว่าหลายคนอาจไม่เคยรู้ เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เฟซบุ๊กเพจ “กรมการขนส่งทางบก” ได้มีการ ประกาศกฎหมายใหม่ ให้แก่พี่น้องประชาชนได้รู้ โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้ เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ถูกเผย แพร่จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยมีเนื้อหาสำคัญอยู่ในมาตรา 31/1 ว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ” “ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาต ขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว” ดังนั้น ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้ แต่จะไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้ ประชาชนสามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอล จากกรมการขนส่งทางบกได้ สามารถ โหลดใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอย และ ไอโฟน โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCE และหลังจากที่ กรมการขนส่งทางบก ประกาศกฎหมายใหม่ ตำรวจไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้ ได้ประกาศ […]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังจะปรับกฎหมายใหม่ ไม่ต้องใช้ใบขับขี่แล้ว

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือเอไอที นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ จากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผกบ.ส.3 ในฐานะคณะทำงาน แก้ไขปัญหาจราจร และ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษกตร. ร่วมแถลงกรณี มีการปรับแก้กฎหมายด้านจราจร โดยมีการปรับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่ง ทางบก พ.ศ.2522 ออกเป็นร่างกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยมีการเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับการพกพาใบอนุญาตขับขี่ โดยโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ต่อมาช่วงค่ำวันเดียวกัน ผู้ใช้เฟซบุ๊ก เจมส์ บอนด์ ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่ม “ปลดแอกชาวสองล้อ” ได้ไลฟ์สดพูดคุยในประเด็นดังกล่าว แกนนำกลุ่มปลดแอกชาวสองล้อ เผยว่า “ตนไม่ได้ต่อต้าน และยืนยันว่าทุกคนต้องมีใบขับขี่บนท้องถนน แต่ที่มองว่าค่าปรับจำนวน 5 หมื่นบาท มันสอดคล้องกับค่าครองชีพประเทศไทยหรือไม่ หรือมีวิธีอื่นหรือไม่ที่จะลงโทษคนเหล่านี้ ให้เข็ดหลาบ และไปทำใบขับขี่ อีกสิ่งทีเป็นกังวลมากที่สุดคือ […]

กยศ.ตั้งเป้าหักเงินลูกหนี้ 1 ล้านรายปีหน้า พร้อมเผยกฎหมายใหม่ให้ทวงหนี้ผู้กู้ถึงที่สุดก่อนทวงผู้ค้ำประกัน

วันที่ 1 ส.ค. 61 เพจข่าวจริงประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กู้เงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. โดยระบุว่า กฎหมายใหม่บังคับใช้แล้ว!! อธิบดีกรมบังคับคดี ระบุให้ กยศ.ทวงหนี้ผู้กู้ถึงที่สุด ก่อนทวงกับผู้ค้ำประกัน น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยถึงกรณีครูผู้ชายที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีข่าวว่าค้ำประกันเงินกู้ กยศ.ให้ลูกศิษย์ว่า กองทุนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ได้ตรวจสอบในฐานข้อมูลแล้วไม่พบข้อมูลครูคนดังกล่าวถูกบังคับคดีและไม่มีข้อมูลถูกฟ้องล้มละลายจากการค้ำประกันเงินกู้ กยศ.แต่ยังตอบไม่ได้ว่ามีการถูกฟ้องล้มละลายในคดีอื่นหรือไม่ ซึ่งกรมบังคับคดีได้สอบถามไปยัง กยศ. ยืนยันข้อมูลตรงกันว่า กยศ. ยังไม่เคยฟ้องล้มละลายลูกหนี้ กยศ.รายใดเลย สำหรับกรณีครูวิภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้กรมบังคับคดีอำนวยความยุติธรรมให้ พบว่า ที่ผ่านมา กยศ. ดำเนินการตามกฎหมายเก่า โดยหากไม่สามารถตามทรัพย์จากผู้กู้ได้ก็จะตามจากผู้ค้ำประกันซึ่งสามารถติดตามตัวและบังคับคดีได้ง่ายกว่า จึงได้ให้ข้อสังเกตไปยัง กยศ.ว่า “ขณะนี้กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว กยศ. ต้องทำงานละเอียดมากขึ้นในการติดตามทวงหนี้จากผู้กู้ให้ถึงที่สุดก่อนจะไปบังคับเอากับผู้ค้ำประกัน โดยกฎหมายใหม่ กยศ.สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกหนี้ไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ทำงานในภาครัฐหรือเอกชน ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ต้องมอบข้อมูลทรัพย์สินและเงินเดือนของลูกหนี้ให้กับ กยศ.ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการติดตามทวงถามลูกหนี้ให้กับ กยศ.” ทั้งนี้ กรมบังคับคดีจะนำร่องส่งเงินเดือนของข้าราชการให้กับกรมบัญชีกลางเพื่อหักเงินเดือนผ่อนชำระให้กับ กยศ. ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 200 คน ในภาพรวมการบังคับคดีหนี้ กยศ. ในรอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2561 […]

1 2