กกพ. มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า FT ลงอีก เดือน ก.ย. ถึง ธ.ค.63

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า FT ลงอีก 0.83 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับการเรียกเก็บเดือน ก.ย. – ธ.ค.63 ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่า FT -12.43 สตางค์ต่อหน่วยนั้นได้สะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่แท้จริง ซึ่งลดลงจากเดิมเรียกเก็บที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไ ฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 3.63 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบันค่าไ ฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แม้ว่าภาวะราคาเชื้อเพลิงจะลดลง เนื่องจากวิกฤติโควิด-19 และทำให้ต้นทุนการผลิตไ ฟฟ้าลดลงก็ตาม แต่ กกพ. ยังคงมีความเป็นห่วงเรื่องปริมาณการใช้ไ ฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นแรงกดดันให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักของการปรับลดค่าเอฟทีงวดนี้ เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้ และมีผลในงวดปัจจุบัน จากนี้ กกพ. ยังคงต้องประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง […]

กกพ.มีมติ ลดค่าไฟฟ้า 3 เดือน เริ่มทันที

‘กกพ.’ มีมติ ลดค่าไฟฟ้า 3 % ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 3 เดือน ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) “โฆษก กกพ.” เผย “กกพ.” ผุดแพคเกจเยียวยาผู้ใช้ไฟฟ้าลดค่าไฟลงอีก 3% พร้อมให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำกับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ มีผลทันที เริ่มรอบบิล เม.ย.- มิ.ย. 2563 รวม 3 เดือน มีความพร้อมดูแลเสถียรภาพค่าไฟต่อเนื่อง วันที่ 2 เม.ย. นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงานกกพ.) ในฐานะโฆษกกกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงอีก 3 % ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท โดยจะเร่งดำเนินการให้มีผลในการเรียกเก็บค่าบริการ ตั้งแต่เม.ย.–มิ.ย.2563 รวมเป็นระยะเวลา 3 […]

กกพ.เผยอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น เป็นไปตามปัจจัยราคาเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กกพ. มีมติให้เก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) งวดเดือนมกราคม – เมษายน 2562 เพิ่มขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย โดยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ต้องจ่ายเพิ่มเป็น 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากปัจจุบันอยู่ที่ 3.5966 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นนั้น เป็นไปตามที่คาดการณ์และเป็นผลมาจากปัจจัยราคาเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีความผันผวนในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม กกพ. จะยังคงบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน สร้างความราบรื่นในการปรับตัวให้กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากมติดังกล่าว สำนักงาน กกพ. จะเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง www.erc.or.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อไป