พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงเยี่ยมการทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงเยี่ยมการทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณท่าเรือนครสวรรค์ คลองผดุงกรุงเกษม ครั้นเสด็จถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา เฝ้า รับเสด็จ จากนั้น ประทับเรือยนต์ที่นั่ง เสด็จทอดพระเนตรการทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณสองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม

9126312093816

ในการนี้ ประทานสิ่งของแก่ตัวแทนจิตอาสาที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ท่าเรือทำเนียบรัฐบาล จากนั้น เรือยนต์ที่นั่งเทียบยังท่าเรือเทวราชกุญชร ทรงพระดำเนินไปประทานสิ่งของ และข้าวกล่องแก่ตัวแทนจิตอาสาและพระสหายร่วมมอบด้วย โดยมีจิตอาสาฯมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก

(Visited 235 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry