ธอส.เปิดให้ประชาชนจองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธอส. มีความพร้อม 100% ในการเปิดให้ประชาชนจองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งธนาคารกำหนดให้จองสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมการจองสิทธิของลูกค้าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ธอส.สำนักงานใหญ่ พระราม 9 ขณะที่ส่วนภูมิภาคเปิดจองสิทธิ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกแห่งยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้า ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาจองสิทธิสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปี นานสูงสุดถึง 5 ปีแรก    ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระให้ประชาชนในช่วงที่ดอกเบี้ยในระบบที่ปรับตัวสูงขึ้น

เปิดจองกู้

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านระบบ IT เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประชาชนสามารถจองสิทธิสินเชื่อที่สาขาใดก็ได้ ธนาคารได้พัฒนาระบบจองสิทธิสำหรับโครงการบ้านล้านหลังเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ทุกสาขาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจองผ่านระบบคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนทั้งจากที่สำนักงานใหญ่ จำนวน 70 เครื่อง และที่ทำการสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมกว่า 700 เครื่อง เพื่อให้สามารถรายงานผลการจองสิทธิได้แบบ Real Time และเมื่อจองสิทธิเสร็จสมบูรณ์ธนาคารได้จัดทำระบบเพื่อจัดส่งรหัสยืนยันผลการจองเป็นข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองทันที โดยประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาจองสิทธิด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการสาขาที่ธนาคารกำหนด

ส่วนขั้นตอนการจองสิทธิสินเชื่อ ประกอบด้วย 1.รับบัตรคิว 2.เมื่อถึงคิวของตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกรณีที่ต้องการจองสิทธิสินเชื่อเพื่อซื้อในเว็บไซต์     www.ghbmillionhome.com ให้แจ้งรหัสทรัพย์ของรายการทรัพย์ที่ต้องการซื้อ โดยให้สิทธิการจอง 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนต่อ 1 รายการทรัพย์ (รายการทรัพย์ 1 รายการ ให้จองได้ไม่เกิน 2 สิทธิ) ผู้ได้รับสิทธิการจองลำดับที่ 1 จะได้รับสิทธิก่อน และ 3.เมื่อจองสำเร็จจะได้รับข้อความ SMS ที่ระบุรหัสจองสิทธิส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นกู้ตามวันที่ธนาคารกำหนด โดยผู้จองก่อนมีสิทธิได้รหัสที่มีลำดับการยื่นกู้ก่อน เริ่มให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบวันให้ยื่นกู้ของแต่ละรหัสการจองที่จะประกาศทาง www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และเมื่อถึงคิวของตนเองแล้วต้องติดต่อยื่นกู้กับธนาคารภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยที่ ธอส.สำนักงานใหญ่ พระราม 9 ซึ่งสามารถรองรับปริมาณประชาชนที่เดินทางเข้ามาจองสิทธิตลอดทั้งวันได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

(Visited 46 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1