เปิดตัวรูปปั้นแย้ขนาดใหญ่ ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นจุดเช็คอินนักท่องเที่ยว ที่เข้าไปเที่ยวชมโครงการหมู่บ้านโอท็อป นวัตวิถี

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

วันที่ 20 ธ.ค. 61 ชาวบ้านซ่งแย้ หมู่ที่ 9 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ได้ร่วมกันเปิดตัวรูปปั้นแย้ขนาดใหญ่ มีลำตัวยาว 18 เมตร กว้าง 4 เมตร และสูง 3 เมตร ติดตั้งอยู่ริมถนนวารีราชเดช ใกล้กับหมู่บ้าน เส้นทางระหว่าง อ.กุดชุม ไป อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

หลังจากที่ได้ว่าจ้างให้ช่างได้ก่อสร้างและปั้นเป็นตัวแย้ขนาดใหญ่ขึ้น โดยทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กปั้นขึ้นรูปด้วยปูนซีเมนต์พร้อมกับพ่นสีให้เหมือนตัวแย้จริงๆ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1 แสนบาท จากโครงการหมู่บ้านโอท็อป นวัตวิถี เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ประจำของหมู่บ้าน ตามชื่อบ้านซ่งแย้และให้สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นจุดเช็คอินรอให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเดินทางเข้าไปเที่ยวชมพร้อมกับถ่ายรูปเช็คอินภายใต้โครงการหมู่บ้านโอท็อป นวัตวิถี พร้อมกับได้ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดชุมชนเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

สร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร

นายชัยพร  สายแวว ผู้ใหญ่บ้านซ่งแย้ หมู่ 9 กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยชาวบ้านมีแนวคิดร่วมกันที่จะทำสัญลักษณ์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำหมู่บ้าน จึงได้จัดทำเป็นรูปปั้นแย้ขนาดใหญ่ขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านโอท็อป นวัตวิถี

จึงได้ว่าจ้างช่างให้ไปก่อสร้างและปั้นเป็นรูปตัวแย้ขนาดใหญ่ขึ้น ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 เดือน จึงเสร็จเรียบร้อย และขณะนี้ก็พร้อมรอให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าไปเที่ยวชมพร้อมกับถ่ายรูปเช็คอินกันได้ตลอดเวลา เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนตลาดของชุมชนให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

(Visited 135 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1