รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะนัดประเมินผลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 ในวันที่ 17 ธ.ค.2561 โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปหาวิธีแก้ไขจุดอ่อนที่มีคนจนไม่จริงได้รับบัตรด้วย ซึ่งวิธีการแก้ไขอาจต้องให้ลงทะเบียนทั้งรายบุคคลและลงทะเบียนเป็นครอบครัว เพื่อให้การคัดกรองเที่ยงตรงมากขึ้น โดยจะมีการเพิ่มเงื่อนไขในการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ปีหน้า

ที่ผ่านมาพบว่าบางคนครอบครัวมีฐานะดี แต่มาลงทะเบียนรายบุคคลเป็นคนจนเพราะไม่ได้ทำงาน หรือมีทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อคนอื่น มีรายงานว่าจากการรายงานในการประชุมในเดือน ต.ค.2561 พบว่าในจำนวนผู้ลงทะเบียน 11.4 ล้านคน มีผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อฟื้นฟูอาชีพจนมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 3 ซึ่งคาดว่าในการประชุมครั้งนี้จะมีการนำเสนอตัวเลขผู้ที่มีรายได้มากกว่า 100,000 บาทเพิ่มขึ้น

สำหรับเรื่องการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการ เห็นว่าควรให้ลงทะเบียนซ้ำทุกปี เพื่อประเมินผลว่าใครมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็ควรต้องระงับสิทธิไป เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ สศค.ไปพิจารณาเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพิ่มเติม เช่น เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวที่มีบุตรหลานดูแล ก็ควรได้รับสวัสดิการที่ไม่เหมือนกับผู้สูงอายุที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้จะยังไม่พิจารณาเรื่องการตัดสิทธิใคร แต่จะดูผลดำเนินโครงการอบรมอาชีพว่าช่วยคนได้แค่ไหน เพราะรัฐบาลมีโครงการรองรับได้ 1.7 ล้านคน แต่มี 4.2 ล้านคนที่ต้องการอบรมอาชีพ

(Visited 39 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4