ตักบาตร ที่ไหนก็ได้ ถ้าใจมันได้

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ช่วงเทศกาลวันออกพรรษาของทุกปี ประชาชนในแต่ละจังหวัด แต่ละท้องที่ได้มีการร่วมกันจัดงานประเพณีต่างๆ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด แต่ประเพณีที่สำคัญและมักจัดกันทุกจังหวัดก็คือ “ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ” ซึ่งความสำคัญของ “ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ” นั้นก็เพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงมีต่อพุทธบริษัท และเพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญในพุทธศาสนา โดยปีนี้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 ต.ค.2561

ตักบาตรเทโว” หมายถึงการทำบุญตักบาตร ปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันมหาปวารณา คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า “การลงจากเทวโลก

(Visited 6 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry