หลังจากการเปิดนำเข้าเสรีหมึกจากเมียนมา ชาวประมงประสบปัญหาราคาหมึกกล้วยตกต่ำ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

น.ส.ศรีนวล กฤษดาชลี ตัวแทนผู้ประกอบการประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กำลังประสบปัญหาราคาหมึกกล้วยตกต่ำ จากการเปิดนำเข้าเสรีหมึกจากเมียนมาตั้งแต่ปี 2559 ส่งผลให้ราคาหมึกไทยลดลงเหลือเพียง 50-60 บาท/กิโลกกรัม (ก.ก.) ลดลงประมาณ 54% จากเมื่อต้นปี 2560 ราคาอยู่ที่ประมาณ 120-130 บาท/ก.ก. โดยราคาเฉลี่ยหมึกไซซ์เล็ก-ใหญ่ ราคาอยู่ที่ 8-200 บาท/ก.ก. ลดลงจากราคาเฉลี่ย 40-270 บาท/ก.ก. ส่งผลกระทบต่อรายได้ชาวประมงประมาณ 10 ล้านบาท/วัน (จากการซื้อขายในพื้นที่ ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัดเท่านั้น)

ทั้งนี้ ในฐานะผู้ประกอบการประมงที่ทำถูกต้องตามกฎหมายประมงไทย ที่ต้องทำตามระเบียบและข้อปฏิบัติของกฏหมายเพื่อให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ ทำประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (ไอยูยู) สินค้าประมงไทยสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ แต่ผู้ประกอบการประมงต้องเผชิญปัญหากับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการสูงขึ้นหลายเท่าตัว โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นประมาณ 70-80% รัฐบาลกับเปิดให้มีการนำเข้าเสรีสินค้าประมงจากเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ราคาหมึกไทยลดลง แต่ผู้บริโภคยังคงบริโภคของแพงเช่นเดิม

“การนำเข้าหมึกจากเมียนมา ประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเล กลับไม่ได้บริโภคในราคาที่ถูกลง แต่มีเพียงพ่อค้า แม่ค้าคนกลาง แพปลา โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ บางรายเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ แต่ประมงที่ทำถูกต้องตามกฎหมายประมงไทย กลับถูกซ้ำเติมต้นทุนที่สูงขึ้น จากการช่วยกันแก้ปัญหาไอยูยู ด้วยการนำเข้าสินค้าประมง หมึกจากเมียนมามาดั๊มตลาดสินค้าประมงไทย ปัจจุบันมีการนำเข้าหมึกเมียนมาเข้ามาขายที่ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ประมาณ 300 ตันต่อสัปดาห์ ขณะที่หมึกชาวประมงสามารถจับได้เพียงพอกับความต้องการให้ประเทศอยู่แล้ว จึงเกิดการล้นตลาดและกดราคาสินค้าประมงไทยเกิดขึ้น”

น.ส.ศรีนวล กล่าวว่า ชาวประมงแม่กลองขอให้ทางรัฐบาลยับยั้งการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยต้องพิจารณาถึงนโยบายในการควบคุมปริมาณสัตว์น้ำไม่ให้มีปริมาณมากจนเกินความต้องการ รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับว่าสัตว์น้ำที่นำเข้ามานั้นได้มาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมายหรือไม่ และให้กรมประมงต้องมีการแก้ไข พรก. ประมง พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการนำเข้าสัตว์น้ำให้มีความชัดเจนและใช้มาตรฐานเดียวกันกับเรือประมงไทย เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์น้ำที่เข้ามาบริโภคในประเทศและแปรรูปมีมาตรฐาน ปลอด ไอยูยู

หากปัญหาดังกล่าว ไม่ใช่เพียงชาวประมงสมุทรสงครามเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อน แต่เป็นชาวประมงทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากราคาหมึกตกต่ำ หากยังไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาล ชาวประมงทั้งประเทศจะมีการรวมตัวกันไปเรียกร้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือถึงอฺธิบดีกรมประมง หลังจากประมงจังหวัดสงขลา และสมาคมการประมงกันตัง จังหวัดตรังได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเรื่องสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

(Visited 138 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry