อยากมีวัด!! สุดสงสารชาวบ้านบนดอย

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

 อยากมีวัด!! สุดสงสารชาวบ้านบนดอย แต่ยังไม่มีกำลังเลยทำแบบชั่วคราว
… ชาวกะเหรี่ยง บ้านยะกะเต้อโค๊ะ จังหวัดตาก รอมานับสิบปีเพื่อสร้างวัดไว้ทำบุญ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา

และเป็นพุทธสถานให้พระมาอยู่จำพรรษาสอนธรรมะแก่ชาวบ้าน
… ก่อนเข้าพรรษาได้นำชาวบ้านสร้างศาลา ประดิษฐานพระแบบชั่วคราว และศาลาพอให้พระพักอาศัย สอน

ธรรมะแก่ชาวบ้าน แต่ก็ไม่สามารถรองรับชาวบ้านทั้งหมดได้
… ติดต่อ เบอร์โทรนี้ ท่านจะช่วยประสานงานให้ 08 1287 2962 พระครูวิสิฐพัฒนานุยุต วัดนางแล อำเภอห้าง

ฉัตร จังหวัดลำปาง

**********************

(ขอขอบคุณเรื่องจาก  วิเชียร ตุ่นแก้ว)
(Visited 21 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry