การบินไทย เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561 ขาดทุน 3,098 ล้านบาท

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันที่ 10 ส.ค. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่าผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ของบริษัท และบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 3,098 ล้านบาท โดยขาดทุนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ขาดทุน 5,211 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2561 บริษัทขาดทุนสุทธิ 381 ล้านบาท

 

 

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทขาดทุนสุทธิ 1,610 ล้านบาท โดยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 3,781 ล้านบาท ขณะที่งบการเงินงวด 6 เดือน หรือครึ่งปีแรกของปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,383 ล้านบาท โดยที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 348 ล้านบาท

(Visited 15 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry