ในหลวง พระราชทานยศ พันเอกหญิง ให้ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีประกาศเรื่องพระราชทานยศทหาร มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศ พันเอกหญิง ให้ ว่าที่พันเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระอาจารย์หัวหน้าแผนกโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า (อัตรา พันเอก)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

(Visited 19 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry