พุทธศาสนิกชนปีติ พระครูบาบุญชุ่ม กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันที่ 17 ก.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร วัดพระธาตุดอนเรือง รัฐฉาน ประเทศพม่า และคณะ เฝ้าถวายสักการะ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสวัสดิมงคล

 

 

 

 

(Visited 50 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry