อย่าลืมใช้หนี้!! กยศ. ก่อน 5 ก.ค.61 ก่อนโดนดอกเบี้ยอ่วม

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

  เป็นอีกหนึ่งกองทุนเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้เงินศึกษาเล่าเรียนของ กยศ. และสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ทุกวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี จะถือเป็นวันสุดท้ายที่ให้ผู้กู้เรียนทุกท่านได้ชำระหนี้คืน หลังจากสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป ซึ่งผู้กู้เรียนแต่ละท่านจะมีระยะเวลาในการชำระหนี้ทั้งหมด 15 ปี

ปัจจุบัน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีผู้กู้ยืมทั่วประเทศแล้วจำนวนกว่า 5,400,000 ราย คิดเป็นเงินรวมมูลค่ากว่า 570,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วจำนวน 800,000 ราย ขณะเดียวกันอีกจำนวน 300,000 ราย เป็นผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ และจะต้องชำระเงินคืนตามกำหนดภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี

โดย น.ส.ดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้จัดการกองทุนฯ เปิดเผยว่า หากผู้กู้ยืมชำระเงินคืนล่าช้า จะต้องเสียเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราร้อยละ 12-18 ต่อปี และผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

ปัจจุบัน ผู้กู้ยืมสามารถติดต่อชำระเงินคืนกองทุนได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ (1.) เข้าตรวจสอบยอดหนี้ทางเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th ณ วันที่ประสงค์ชำระเงิน , (2.) ดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีผู้กู้ , (3.) ดูยอดหนี้ที่จะต้องชำระ , (4.) พิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) , (5.) นำเงินไปจ่ายชำระที่ไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารที่กองทุนกำหนด

(Visited 46 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry