อึ้ง! คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม ชีวิตติดโซเชี่ยล พร้อมจ่ายค่าเหล้า-บุหรี่-หวย!

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

“นายนริศ สถาผลเดชา” ผู้บริหาร TMB Analytics และ “น.ส.นันทพร ตั้งเจริญศิริ” หัวหน้าทีม Customer Experience & Insights ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี เปิดเผยร่วมกันว่า จากผลการศึกษาพฤติกรรมการทางการเงินของคนไทย ที่มีอายุ 18-54 ปี พบว่า 40% ที่ค่อนข้างมั่นใจว่ามีเงินออมพอใช้หลังเกษียณ เพราะมีการออมเงินไว้แล้วถึงแม้จะยังไม่มาก

แต่ในความเป็นจริงจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของคนไทยตลอดเส้นทาง ทั้ง การออม การใช้จ่าย การลงทุน การป้องกันความเสี่ยงในด้านเงินออมทีเอ็มบี พบว่า จากฐานข้อมูลจำนวนผู้ประกอบอาชีพ 35 ล้านคน มีถึง 80% มีเงินออมพอใช้ไม่ถึง 6 เดือน เป็นผลมาจากการขาดวินัยในการออม โดยมีเพียง 38% ที่มีพฤติกรรมออมก่อนใช้และแยกบัญชีชัดเจน ในขณะที่ 49% ใช้ก่อนออมทีหลัง และอีก 13% ยังไม่คิดออม อีกทั้งยังรู้สึกว่าการวางแผนการใช้จ่ายหลังเกษียณเป็นเรื่องไกลตัว โดย 21% ยอมรับว่ายังไม่เคยคิดถึงการวางแผนเลย ซึ่งมีแค่ 35% เท่านั้นที่มีวินัยในการออมเท่ากันทุกๆ เดือน

“พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทย เป็นสาเหตุของรอยรั่วเงินออม ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยที่สำคัญคือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว ติดหรู เช่น ทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น เน้นสถานที่บรรยากาศดี ชิลชิล ชิคชิค และนิยมเสพโซเชี่ยลมีเดีย แชต แชร์ เพิ่มขึ้น อีกทั้งคนไทยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสูงถึง 1 ใน 4 ของรายได้ต่อเดือน อย่าง ค่าการบริโภคสุราและสูบบุหรี่ ตลอดจนค่าหวย ที่มีการใช้จ่ายในทุกเดือน ซึ่งสะท้อนภาวะหนี้ครัวเรือนของคนไทยยังอยู่ในอัตราที่สูง”

นอกจากนี้ ผลการวิคราะห์พบว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของทั้งกลุ่มคนที่มีเงินออมไม่พอกับกลุ่มคนที่มีเงินออมพอ จะกระจุกอยู่ที่เงินฝากธนาคารกว่า 80% และเกินครึ่งเป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉลี่ยสัดส่วนของเงินฝากจะต่ำกว่า 50% ดังนั้นการให้ความรู้ทางการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อทำให้คนไทยมีวินัยทางการเงิน โดยเฉพาะออมก่อนใช้กันมากขึ้น

“นายรูว์ ไฮซ์แมน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ศูนย์วิเคราะห์วิจัย Customer Insights by TMB Analytics กล่าวว่า ศูนย์ Customer Insights by TMB Analytics เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในของทีเอ็มบีที่จับมือทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์มุมมองใหม่ๆ โดยมีหน่วยงานหลัก 2 ทีม คือ ทีม TMB Analytics และ ทีม Customer Experience & Insights เพื่อการเก็บข้อมูลที่ได้กว้างมากพอที่จะนำมาศึกษาได้โดยละเอียด เพื่อให้ผลออกมาได้แม่นยำ และวางแผนไว้ว่าจะทำการเผยแพร่ออกมาปีละ 2 ครั้ง

(Visited 68 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry