พังไม่เป็นท่า ระบบ TCAS ทำเอานักเรียนที่จะเรียนต่อระดับมหาลัยกว่าค่อนประเทศไม่มีที่เรียน

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันที่ 31 พ.ค. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรมว.ศึกษาธิการและอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  ได้กล่าวถึงปัญหาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา2561( ระบบTCAS. )ว่า เป็นการสร้างความกังวัลให้กับนักเรียนที่เข้าสอบและผู้ปกครองจำนวนมาก ระบบจัดทำข้อมูลรวมในการรับนักศึกษาในปีนี้ทำให้การเลือกของนักเรียนมีความซ้ำซ้อน  เด็กเก่งที่เลือกไว้ในคณะสำรอง ดึงคะแนนรวมการประมวลผลสูงขึ้นเป็นการกักที่เรียนและทำให้ผู้สมัครที่คะแนนรองลงมาไม่ถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือก และต้องรอให้สละสิทธิ ทำให้ต้องสมัครหลายรอบ ทปอ.ทำได้เพียงให้สมัครรอบ3อีก สะท้อนให้เห็นระบบการจัดการที่ล้มเหลว ขาดการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่มีส่วนได้เสียและไม่ได้ทำความเข้าใจให้ทั่วถึงก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ

จึงขอเรียกร้องให้ เลขาธิการทปอ.และเลขาธิการ สกอ.ออกมาขอโทษ ก่อนที่จะมีการประกาศผลการสอบเพราะเมื่อประกาศผลแล้ว นักเรียนไม่มีสิทธิเรียกร้องแต่ประการใด  ปัญหาเรื่องรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์ของประเทศ  ปัญหาคุณภาพของอาจารย์ ปัญหาการวิจัยและพัฒนาเป็นต้น แต่น่าเสียดายว่าผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าถึงรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง วันนี้จึงคิดได้เพียงจะจัดตั้งกระทรวงใหม่ เพิ่มรัฐมนตรีอีกคนหนึ่ง ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาตรงจุดหรือไม่ จึงขอเสนอแนะให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดก่อนเกิดวิกฤติอุดมศึกษาไทย นั่นคือปัญหาคุณภาพบัณฑิตที่ต้องเป็นพลเมืองในยุคอนาคต ปัญหาความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยต่อคุณภาพและผลผลิตบัณฑิตต่อการมีงานทำ ปัญหาการเป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศเป็นต้น

(Visited 14 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry