รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือนอย่าใช้ใบรับรองแพทย์ปลอม ผิดกฎหมาย

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

เตือนสายลวงสายปลอมทั้งหลาย งานนี้อาจทำผิดกฎหมายได้ วันนี้ 22 พ.ค.61 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจพบว่า มีผู้เปิดเพจรับทำใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บางเพจมีภาพตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ทั้งของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน โดยกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับเพจดังกล่าว ฐานปลอมเอกสาร และประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งได้ประสานโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

“ขอเตือนประชาชนว่า การขอใบรับรองแพทย์ จะต้องได้รับการตรวจจากแพทย์และออกใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลเท่านั้น อย่าใช้ใบรับรองแพทย์จากเว็บเพจต่าง ๆ หรือโดยบุคคลที่มิใช่แพทย์ในสถานพยาบาล เพราะเป็นเอกสารปลอม หากนำไปใช้ในการสมัคร/การเข้าเรียน สมัครสอบรับราชการ หรือเข้าทำงาน จะมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ กรณีข้าราชการหากนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงหรือใช้ประกอบการเบิกจ่าย นอกจากจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ก็จะมีความผิดทางวินัยอีกด้วย” นายแพทย์ธเรศกล่าว

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

(Visited 45 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry