พปชร.ผุดไอเดียนโยบายหาเสียงครั้งหน้า โครงการบัตรเครดิตเกษตรประชารัฐ-ประชารัฐแจกตำบลละ 20 ล้าน

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

พปชร.ผุดไอเดียนโยบายหาเสียงครั้งหน้า โครงการบัตรเครดิตเกษตรประชารัฐ-ประชารัฐแจกตำบลละ 20 ล้าน

จัดหนักจัดเต็มในการเลือกตั้งครั้งใหม่! พรรคพลังประชารัฐร่างยุทธศาสตร์ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าผุดโครงการบัตรเครดิตเกษตรประชารัฐถูกใจวงเงิน 50,000 บาทต่อครอบครัว-โครงการประชารัฐตำบลละ 20 ล้าน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพปชร.เข้าร่วมประชุมด้วย โดยในที่ประชุมได้แจกเอกสารกรอบแนวคิดการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของพรรคเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง และเตรียมจัดทำเป็นยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐหัวข้อ “เศรษฐกิจพัฒนา ประชามีสุข ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประเทศชาติมั่นคง”

ข่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในเรื่อง เศรษฐกิจพัฒนา เน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เช่น โครงการบัตรเครดิตเกษตรประชารัฐถูกใจ วงเงิน 50,000 บาทต่อครอบครัว การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น

การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล กระจายงบประมาณและทรัพยากร

– โครงการประชารัฐระดับตำบล ตำบลละ 20 ล้าน เรื่อง ประชามีสุ

– ต่อยอดสวัสดิการของรัฐ สนับสนุนการเข้าถึงภาครัฐ สร้างโอกาสทางการกีฬาเช่น ส่งเสริมอี-สปอต เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

– ส่งเสริมและต่อยอดเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และเรื่อง ประเทศชาติมั่นคง มีการสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

– ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

นอกจากนั้นมี “โครงการนิยมไทยหัวใจเดียวกัน” ภาครัฐทันสมัย และ มีประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มช่องทางแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตของเจ้าหน้าที่ โครงการ “คนดีต้องมีที่ยืน” เป็นต้น

(Visited 56 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry