“สนธิญา” ยื่นกกต. ยุบพรรคเพื่อไทย กรณี ขับ 2นักการเมืองดัง ออกจากพรรค

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
12

นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
เพื่อขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย กรณีขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และน.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ออกจากเพื่อไทย เนื่องจากโหวตสวนมติพรรค และกรณีการที่ส.ส.พรรคเพื่อไทย เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่า ตนยื่นขอให้กกต.ยุบพรรคเพื่อไทยมาจนขณะนี้รวม 3 ครั้งโดยในครั้งนี้ยื่นกกต.ขอให้ยุบพรรคใน 2 ประเด็น

โดยประเด็นที่พรรคเพื่อไทยขับ 2 ส.ส.ออกจากพรรค เนื่องจากยื่นสวนมติพรรค ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา 5 ระบุว่าบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับมิได้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้อ้างข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยและไปขับส.ส นอกจากนี้ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และ 124  ที่ระบุว่าการออกเสียงและลงคะแนนเป็นเอกสิทธิของส.ส. และมาตรา 224 (5) และ(6) ระบุให้อำนาจกกต.การพิจารณายุบพรรคเพื่อไทย นอกจากนี้ยังฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 14(4) ที่ระบุว่า ข้อบังคับพรรคต้องไม่มีลักษณะครอบงำเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนประเด็นกรณีส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ที่ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยกระทำการเรียกรับเงินต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  เป็นการกระทำผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 20 , 21 ,22 , 46 และมาตรา 92 (1)(2)(3) โดยขอให้กกต.พิจารณาเรื่องดังกล่าวส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคต่อเพื่อไทยต่อไป

นอกจากมายื่นยุบพรรคเพื่อไทยแล้ว ตนจะให้ข้อมูลเอกสารในการสอบสวนตนต่อกกต. ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 9 ประเด็นโดยรวมกับเรื่องที่มายื่นในวันนี้ เพื่อให้กกต.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ตนร้องเพื่อขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยต่อไป

(Visited 3,350 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
12