สรุปมาตรการผ่อนปรนกิจการ ขยับเคอร์ฟิวเป็น 4 ทุ่ม เปิดฟิตเนส

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 15/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมมีมติขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ มีการปรับเวลาเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน จากเดิม 21.00 – 04.00 น. ขยับไปเป็นเวลา 22.00 – 04.00 น. อย่างน้อย 15 วัน พร้อมผ่อนปรนให้สถานประกอบการกลับมาเปิดให้บริการได้ อาทิ ฟิตเนส รวมถึงอนุญาตให้สามารถเล่นดนตรีสดในร้านอาหารได้

สำหรับกิจกรรม 10 ประเภท ที่จะสามารถเปิดให้บริการได้ มีดังนี้…

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เปิดดำเนินการได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ โดยกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

2. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

3. พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันแหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาณ

4. ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์ เปิดได้จำกัดจำนวน เช่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรหรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ ตามกำหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารและเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข

5. ร้านทำเล็บ เปิดดำเนินการได้แต่ต้องนัดหมาย

6. ร้านสัก เปิดดำเนินการได้โดยนัดหมายล่วงหน้า ลูกค้าต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด สปา) เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้า จำกัดเวลาบริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน แต่ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ำ สามารถเปิดบริการที่ใช้น้ำเพื่อสุขภาพในกิจการสปาภายใต้พระราชบัญญัติประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และลูกค้าต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

8. ธุรกิจโรงภาพยนตร์ หรือฉายภาพยนตร์ เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือลดจำนวนเหลือประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ไม่รับประทานอาหาร

9. การเล่นดนตรีในร้านอาหารเปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 3 คน นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัย เฉพาะเวลาร้องเพลง หรือแสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้อง นักดนตรีและลูกค้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศรวมทั้งการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ Covid Free Setting

10. ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ยังไม่เปิดดำเนินการ ให้มีการติดตามสถานการณ์ 2 – 4 สัปดาห์ เนื่องจากทำให้มีการเดินทางเข้าร่วมอบรมสัมมนาจากหลายพื้นที่และมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

– ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ขยายเวลาปิดให้บริการในเวลา 21.00 น. จากเดิม 20.00 น

– เปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อน้อยมาก หรือพื้นที่สีฟ้า โดยกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับลักษณะและความพร้อมของพื้นที่ด้วย

(Visited 21 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry