วันท่องเที่ยวโลก 27 กันยายน

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) กำหนดให้วันที่ 27 กันยายนของทุกปี เป็น “วันท่องเที่ยวโลก” หรือ World Tourism Day โดยจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1980 จากมติเห็นชอบของที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ.1999

(Visited 30 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry