พท.ซัด!! รัฐบาลประยุทธ์ทำคนไทย หนี้ทะลุเพดาน และมีแนวโน้มสูงขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุด ชี้รัฐควรเร่งแก้ไขปัญหาด่วน

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

พท.ซัด!! รัฐบาลประยุทธ์ทำคนไทย หนี้ทะลุเพดาน และมีแนวโน้มสูงขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุด ชี้รัฐควรเร่งแก้ไขปัญหาด่วน

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 64 รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคเพื่อไทยนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล ได้แถลงถึงภาวะฉุกเฉินหนี้ครัวเรือนไทย ว่าหนี้ครัวเรือนไทยนั้นทั้งหนัก เน่า และนอกระบบ โดยได้ให้คำกัดความพร้อมความหมายดังนี้

“หนัก” หนี้ครัวเรือนสิ้นไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 14.128 ล้านล้านบาท (90.5% ของ GDP) ตัวเลขนี้ยังไม่ได้สะท้อนผลจากการระบาดของโควิด ระลอก 2,3,4 รวมถึงระลอก 5 ถ้ามี และศูนย์นโยบายพรรคฯ ประเมินหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ณ Q4/64 จะอยู่ที่ 92-93% ในกรณีที่ไม่มีระลอก 5 และอยู่ที่ 93-94% ในกรณีที่มีระลอก 5 ถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่มีการรายงาน

ข่าวเพิ่มเติม

รัฐบาลทำลายสถิติตัวเองทุกปี สูงสุดในประเทศกำลังพัฒนา สูงกว่าอินโดนีเซียประมาณ 5 เท่าตัว กัมพูชาประมาณ 3 เท่าตัว และเป็นกว่า 2 เท่าตัวของรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร และแนวโน้มสูงขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุด เข้าสู่ภาวะฉุกเฉินของหนี้ครัวเรือน เรียกได้ว่า คนไทยจนทุกที่ มีหนี้ทุกหย่อมหญ้า

“เน่า” ไส้ในของหนี้ครัวเรือนก็เข้าขั้นฉุกเฉิน ในยอดรวมหนี้กว่า 14 ล้านล้านบาท เป็นหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลถึงกว่า 10.8 ล้านล้านบาท คือ เกือบ 80% ของหนี้ไม่สร้างรายได้ คุณภาพของสินเชื่อภาคครัวเรือนจึงต่ำ มีโอกาสเป็นหนี้เสียจึงสูง โครงสร้างแบบนี้อันตราย

อีกทั้งไทยประสบภาวะหนี้ครัวเรือนสูงกว่าหนี้ธุรกิจซึ่งอยู่ที่ 9.5 ล้านล้านบาทอยู่มาก การอุปโภคบริโภคมากกว่าการลงทุนภาคเอกชน เท่ากับประเทศไทยถอยหลังลงคลองในมิติของการพัฒนา

และ “นอกระบบ” เมื่อเศรษฐกิจแย่ คนตกงาน ไม่มีรายได้ ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น แต่การให้สินเชื่อถูกจำกัด ประกอบกับภาคบริการมีลักษณะเป็นธุรกิจนอกระบบสูง ทำให้ไทยประสบปัญหาที่ใหญ่กว่า คือหนี้ในระบบไหลสู่หนี้นอกระบบ โดยหนี้นอกระบบต้องแก้ด้วยกลไกดึงหนี้เข้าสู่ระบบ ไม่ใช่ใช้กฎหมายแก้ที่ปลายเหตุเหมือนที่รัฐบาลทำ

ในภาวะฉุกเฉิน ในระยะสั้นรัฐบาลต้อง ยืดและพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งระบบขนาดใหญ่ในวงกว้างในธุรกิจภาคบริการ และรายย่อย ตลอดช่วงเวลาฉุกเฉินทันที โดยรัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างและรายจ่ายดอกเบี้ยไปที่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อทำให้การพักหนี้ในวงกว้างเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่พักหนี้แบบนามธรรมเหมือนที่ผ่านมา

ผ่อนคลายและกระจายสินเชื่อในระบบทันที เพื่อป้องกันภาวะหนี้ในระบบไหลสู่นอกระบบ หยุดเลือดการตกงานด้วยมาตรการคงการจ้างงานทันที และหยุดเลือดธุรกิจล้มโดยยกเลิกมาตรการพักทรัพย์พักหนี้และโอนวงเงินสู่ Soft Loan ผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทันที

(Visited 44 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry