รัฐบาลไทยบริจาค 5 ล้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุเฮอริเคน เออร์มา ทวีปอเมริกา

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

กระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือประเทศที่ได้รับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนเออร์มา (High – level Meeting on Hurricane Irma) จัดโดยเลขาธิการสหประชาชาติร่วมกับประธานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72 เพื่อเรียกร้องให้นานาชาติ ร่วมกับสหประชาชาติ องค์กรท้องถิ่นหน่วยงานด้านมนุษยธรรม และรัฐบาลของประเทศที่ประสบภัยพิบัติ ให้ความสนใจ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศและประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ได้รับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนเออร์มา รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถของท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงและรับมือกับภัยธรรมชาติ รวมทั้งประเทศและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม และการลดความเสี่ยงจากการประสบภัยพิบัติ พร้อมทั้งประกาศการบริจาคเงินในนามรัฐบาลไทย จำนวน 5 ล้านบาท หรือประมาณ 1.5 แสนดอลลาร์ ผ่าน United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) เพื่อช่วยเหลือประเทศและประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ได้รับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนเออร์มา รวมทั้งเป็นการแสดงความปรารถนาดีและไมตรีจิตจากรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วย

Cr. ข่าวสด

(Visited 14 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry