เร่งตรวจสอบ เสาไฟ12 นักษัตร ต้นละ 1.1 แสนแพงไปไหม ?

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่างมีประติมากรรมรูปสัตว์ชนิดต่างๆ หรือเสา 12 นักษัตร ซึ่งได้มีการตรวจสอบราคาพบว่าสูงถึงต้นละเกือบ 1 แสนบาท มีการติดตั้งริมถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทั้ง 2 ฝั่งทั่วทั้งเขตเทศบาล และนอกจากเสา 12 นักษัตรแล้ว ยังมีเสาป้ายบอกชื่อซอยบนถนนพัฒนาการคูขวางตลอดทั้งสายจำนวน 112 ป้ายอีกด้วย ตกราคาเฉลี่ยต้นละเกือบ 2 หมื่นบาท

ข่าวอื่นๆเพิ่มเติม

ด้านนายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งการให้นายกอรปณัช รัตนคช เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการรวบรวมข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาประติมากรรมทุกโครงการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และโครงการป้ายบอกชื่อซอย เนื่องจากพบว่าราคาสูงกว่าปกติ โดยมีนายสุเทพ ช่อผกา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำตรวจสอบตามจุดต่างๆ  นายสุเทพ ช่อผกา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงว่า การประเมินราคาวัสดุได้ดำเนินการตามขั้นตอนและเป็นไปตามราคาปกติ

ตามระเบียบกโครงการไม่ว่าจะต่ำกว่าหรือสูงกว่า 1 ล้านบาท จะมีระเบียบที่จะต้องคิดมูลค่าที่เรียกว่าแฟคเตอร์ F เป็นระเบียบที่ต้องทำ ซึ่งค่าแฟคเตอร์ F จะเป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าภาษี ค่าดำเนินการ ค่าเงินกู้ จะต้องทำตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ในระเบียบการประมาณราคาจัดซื้อจัดจ้าง ขณะที่เจ้าหน้าที่ ปปช.นครศรีธรรมราช ได้เรียกข้อมูลเอกสารทุกขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโครงการในเชิงประจักษ์ โดยได้ตรวจโครงการเสาประติมากรรมบนถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ ถนนพัฒนาการคูขวาง ช่วงสะพานท่าวังถึงรอยต่อเขตเทศบาลปากพูน ถนนราชดำเนิน รวมทั้งป้ายชื่อซอยบนถนนพัฒนาการคูขวาง

นายกอรปณัช รัตนคช เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เปิดเผยว่าการตรวจสอบโครงการทั้งหมดได้เรียกเอกสารที่ได้ทั้งราคากลางวิธีการเสนอราคารวมทั้งเอกสารคู่สัญญา ซึ่งจะนำเข้ากระบวนการสืบสวนสอบสวน ขณะเดียวกันพบว่ามีหน่วยงานอื่นที่เข้าตรวจสอบแล้วด้วย ซึ่งจะได้เข้าไปขอข้อมูลการตรวจสอบเพื่อสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(Visited 20 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry