ประชาชนชาวพุทธ แห่เวียนเทียน วันมาฆบูชา ปีติเข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดราชบพิธ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันที่ 1 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เดินทางมาทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยโอกาสนี้ ประชาชนยังได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพระอุโบสถด้วย

 

 

สำหรับ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธ คือการบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 ระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งพระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ใกล้กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยในวันนี้มีเหตุอัศจรรย์ 4 ประการคือ

1. เป็นวันเพ็ญเดือน 3
2. พระภิกษุ 1,250 รูป นั้นมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
3. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์
4. พระภิกษุเหล่านั้น เป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้

 

 

Cr. ข่าวสด

(Visited 26 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry