“รพ.วิภาวดี” แถลงเลิกจองซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” แล้ว

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ให้ข้อมูลหลังการหารือร่วมกับผู้แทนบริษัทนำเข้าวัคซีน COVID-19 ของโมเดอร์นา โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ว่าจากการหารือมีความเข้าใจกันอย่างดี พร้อมสนับสนุนการขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา แต่ผู้ผลิตต้องส่งเอกสารตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด

นอกจากนี้ยังระบุว่า โมเดอร์นาต้องขายผ่านรัฐบาล หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลเท่านั้น ไม่ขายให้เอกชนโดยตรง ซึ่งทุกบริษัทระบุเช่นนี้ ดังนั้นสธ.จึงให้คำยืนยันกับโมเดอร์นาว่าเมื่อเอกชนไม่สามารถซื้อได้ เพราะติดเงื่อนไขจากทางบริษัทผู้ผลิต กระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นผู้นำเข้าวัคซีน แต่ภาคเอกชนต้องยืนยันยอดการซื้อมาให้ อภ. เพราะ อภ.ไม่สามารถซื้อมาสต็อกเพื่อรอให้เอกชนมาซื้อต่อได้อีกทอดหนึ่งได้

วันนี้ (6 พ.ค. 2564) โรงพยาบาลวิภาวดีชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก “Vibhavadi Hospital” ว่าขอยกเลิกการจัดซื้อวัคซีน COVID-19 ยี่ห้อ “โมเดอร์นา” ซึ่งไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะได้รับวัคซีนช่วงเวลาใด ถือเป็นความเสี่ยงกับผู้ใช้บริการ จึงพิจารณาตัดสินใจยกเลิก โดยระบุอย่างละเอียดว่า …

เรียน ท่านผู้แสดงความสนใจในการรับวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลวิภาวดี

ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ให้ความสำคัญกับการนำเข้าวัคซีนทางเลือก โดยหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนทางเลือก (Moderna) กับโรงพยาบาลวิภาวดี นั้น

โดยที่การดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ทุกท่านไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาใด ซึ่งโรงพยาบาลถือว่าอาจเกิดความเสี่ยงแก่ท่าน และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อผู้ใช้บริการทุกท่านที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โรงพยาบาลวิภาวดีจึงพิจารณาตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าว

โรงพยาบาลวิภาวดีจึงใคร่ขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจถึงความจริงใจและสุจริตใจของโรงพยาบาลที่มีต่อทุกท่าน ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับความชัดเจนในการที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อสอบถามความต้องการต่อไป

ขอขอบคุณ

โรงพยาบาลวิภาวดี

(Visited 298 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry