ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารราชองครักษ์-นายตำรวจราชองครักษ์ 34 ราย

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์ โดยว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 34 ราย ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

(Visited 275 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry