ผ่านแล้ว! กฎหมายทำแท้ง

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ครม.เคาะแล้ว! สาวอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ไม่ผิดกฎหมาย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 มกราคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยนายสันติ กีระนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน กมธ.ฯ ชี้แจงว่า กมธ.ได้ให้ความสนใจและเน้นการพิจารณาในส่วนของอายุครรภ์มารดาว่าจะต้องมีระยะเวลาเท่าใด โดยพิจารณาประกอบคำเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 โดยได้ข้อสรุปอายุครรภ์ของหญิงไม่เกิน 12 สัปดาห์ เพื่อรักษาความสมดุลและเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายของหญิงและสิทธิของเด็กในครรภ์

ทั้งนี้ การทำแท้งในอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์จะสามารถทำได้ หากได้รับการรับแรงจากแพทย์แพทย์ ว่าภาวะครรภ์นั้นมีความเสี่ยง หรือทารกที่จะคลอดออกมานั้นมีความผิดปกติทุพพลภาพอย่างร้ายแรง หรือเชื่อได้ว่าทารกที่จะคลอดออกมามีความผิดปกติ ทุพพลภาพอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่การตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการโดนกระทำความผิดทางเพศ เช่น โดนข่มขืน

ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ซื้อยากินเองเพื่อทำแท้ง สามารถทำได้ ทว่าถ้าอายุครรภ์ตั้งแต่ 12-20 สัปดาห์ ต้องการยุติการตั้งครรภ์ต้องปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น เพื่อให้เจ้าตัวเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยุติการตั้งครรภ์หรือไม่

ขณะที่หญิงอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่สามารถทำแท้งตามกฎหมายนี้ได้ แต่ก็มีเงื่อนไขอยู่ว่า ถ้าแพทย์วินิจฉัยเห็นแล้วว่าการตั้งครรภ์เป็นอันตรายต่อมารดา หรือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อเด็กที่จะคลอดออกมา หรือพิสูจน์แล้วว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการกระทำความผิดทางเพศ หรือการข่มขืน สามารถทำแท้งได้โดยไม่กำหนดอายุครรภ์

(Visited 133 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry